Somatické změny podmíněné dlouhodobou hrou kopané : studie se zvláštním zřetelem k pohybové soustavě dolních končetin / Somatische Veränderungen, die durch das langjährige Fussballspiel hervorgerufen sind : eine Studie mit besonderer Berücksichtigung des passiven Lokomotionsapparates der distalen Extremitäten

Karel Hora

Podobné publikace