Naše výsledky operativní léčby prosté inkontinence moče a defektů močové roury u ženy / Nos résultats de la thérapie opérative de l’incontinence d’urine simple et des défects du canal de l’urètre chez la femme : značně doplněný referát z V. kongresu čsl. společnosti chirurgicko-gynaekologické dne 14. a 15. prosince 1929 v Praze

Gustav Müller

Podobné publikace