O modifikacích protoheminu připraveného z analytických protoporfyrinů : (II. sdělení) / Sur les modifications des protohémines préparées à partir des protoporphyrines analytiques

Antonín Felix Richter

Podobné publikace