Protipovodňová ochrana 2013. Sborník z konference Protipovodňová ochrana 2013 Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra konané dne 4. 11. 2013 v Hotelu Continental, Brno

Jana Soukopová (ed.), Eduard Bakoš (ed.)
Anotace

Předkládaný sborník je souborem textů z přednášek odborníků z praxe, které byly předneseny na odborné konferenci v listopadu roku 2013 v hotelu Continental. Sborník je určen především studentům vysokých škol v graduálním a v doktorském studiu. Může však sloužit i představitelům regionální a veřejné správy na úrovni měst a obcí a širší odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vodního hospodářství a protipovodňové ochrany. Specificky se sborník věnuje již proběhlým událostem (povodně 2013) a poučením z nich.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6746-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 92
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6747-9

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace