European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference

Josef Nešleha (ed.), Filip Hampl (ed.), Miroslav Svoboda (ed.)
Anotace

Sborník z mezinárodní vědecké konference je zaměřen na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování. Součástí je i problematika finanční gramotnosti a jejího dopadu do financí.

Příspěvky aktivních účastníků konference budou z oblastí:

- firemní finance a účetnictví

- finanční trhy (kapitálové trhy, rating, bankovnictví)

- pojišťovnictví

- finanční gramotnost

Uveřejnění příspěvku v tištěném sborníku, který bude rozeslán účastníkům konference, je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, dodáním ve stanoveném termínu a požadovaném formátu, prezentací na konferenci a kladnými posudky recenzentů.

Josef Nešleha
Editor sborníku
Filip Hampl
Editor sborníku
Miroslav Svoboda
Editor sborníku
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8981-5
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8980-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 865
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítají od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace