European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference

Josef Nešleha (ed.), Filip Hampl (ed.), Miroslav Svoboda (ed.)
Anotace

Sborník z mezinárodní vědecké konference je zaměřen na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování. Součástí je i problematika finanční gramotnosti a jejího dopadu do financí.

Příspěvky aktivních účastníků konference budou z oblastí:

- firemní finance a účetnictví

- finanční trhy (kapitálové trhy, rating, bankovnictví)

- pojišťovnictví

- finanční gramotnost

Uveřejnění příspěvku v tištěném sborníku, který bude rozeslán účastníkům konference, je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, dodáním ve stanoveném termínu a požadovaném formátu, prezentací na konferenci a kladnými posudky recenzentů.

Josef Nešleha
Editor sborníku
Filip Hampl
Editor sborníku
Miroslav Svoboda
Editor sborníku
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8981-5
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8980-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 865
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace