Správní řád : vládní nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8. Sb. z. a n.

František Weyr

Podobné publikace