O změnách koncentrace vodíkových jontů a alkalické reservy v krvi při některých chorobách chirurgických / Les variations de la concentration des ions hydrogène et de la réserve alkaline du sang au cours de quelques maladies chirurgicales

Antonín Váňa

Podobné publikace