Změny nefelometrického efektu bakteriové emulse, vyvolané účinkem tepla a chemických prostředků / Les changements de l’effet néphélométrique d’unne émulsion bactérienne, produits par l’action de la chaleur et des moyens chimiques

Jan Roubal
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 20
Rok vydání 1927

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace