Viskosita protoplasmy a její vztah k aktivitě a stárnutí buňky / La viscosité du protoplasma vivant et ses rapports avec l’activité et le vieillissement cellulaires

Jan Bělehrádek

Podobné publikace