Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová
Anotace

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci týmu autorů v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, do skript implikovali výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazují tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9203-7
Počet stran 85
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Sazba Adam Muras
Jazyky Čeština

Podobné publikace