Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová
Anotace

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci týmu autorů v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, do skript implikovali výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazují tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9203-7
Počet stran 85
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Sazba Adam Muras
Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)