Kouzlo a umění překladu

Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova
Anotace

Název anglicky: The magic and the art ot translation

Publikace je určena pokročilým studentům, kteří ovládají bulharštinu na stupni C1 a C2 a již se připravují k úspěšnému ukončení svého studia bulharské filologie nebo balkanistiky na Filozofické fakultě MU. Příručka je cenný zdroj pro všechny bulharisty a balkanisty, kteří se zabývají otázkami tlumočení a překládání, a to jak z praktického hlediska, tak i do jisté míry z hlediska teoretického. Texty jsou rozděleny do dvou částí – první je spojená s překladatelskou profesí, se společenskými oblastmi, kde se tlumočník může profesně realizovat, apod. Druhou část tvoří rozhovory s významnými bulharskými překladateli umělecké literatury, v nichž tyto osobnosti sdílejí své zkušenosti a přinášejí pohledy na aktuální otázky, které jsou velmi důležité pro každého překladatele.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9017-0
Počet stran 80
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Pavel Pilch
Jazyky Bulharština, Čeština

Podobné publikace