Kouzlo a umění překladu

Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova
Anotace

Publikace je určena pokročilým studentům, kteří ovládají bulharštinu na stupni C1 a C2 a již se připravují k úspěšnému ukončení svého studia bulharské filologie nebo balkanistiky na Filozofické fakultě MU. Příručka je cenný zdroj pro všechny bulharisty a balkanisty, kteří se zabývají otázkami tlumočení a překládání, a to jak z praktického hlediska, tak i do jisté míry z hlediska teoretického. Texty jsou rozděleny do dvou částí – první je spojená s překladatelskou profesí, se společenskými oblastmi, kde se tlumočník může profesně realizovat, apod. Druhou část tvoří rozhovory s významnými bulharskými překladateli umělecké literatury, v nichž tyto osobnosti sdílejí své zkušenosti a přinášejí pohledy na aktuální otázky, které jsou velmi důležité pro každého překladatele.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9017-0
Počet stran 80
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Pavel Pilch
Jazyky Bulharština, Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace