Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3.

Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova
Anotace

Příručka pro pokročilé studenty bulharštiny bude sloužit na překladatelských seminářích magisterského studia. Obsahuje specializované texty z různých sfér, např. pojišťovnictví, finance, rodinné právo, technické popisy a návody, ekologie, média a politika, zemědělství. Po každém textu k překladu jsou uvedena cvičení, ve kterých se procvičují např. správné fráze a konstrukce z příslušného kontextu, předložkové vazby aj. Cílem je automatizace jazykových prostředků, což je velmi užitečné pro povolání budoucích překladatelů a tlumočníků. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8940-2
Počet stran 177
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Bulharština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace