Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3.

Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova
Anotace

Název anglicky: Bulgarian Texts for Translation Seminar. Part 3

Příručka pro pokročilé studenty bulharštiny bude sloužit na překladatelských seminářích magisterského studia. Obsahuje specializované texty z různých sfér, např. pojišťovnictví, finance, rodinné právo, technické popisy a návody, ekologie, média a politika, zemědělství. Po každém textu k překladu jsou uvedena cvičení, ve kterých se procvičují např. správné fráze a konstrukce z příslušného kontextu, předložkové vazby aj. Cílem je automatizace jazykových prostředků, což je velmi užitečné pro povolání budoucích překladatelů a tlumočníků. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8940-2
Počet stran 177
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Bulharština

Podobné publikace