Otevírání ...
Otevírání ...

Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci

Zdeňka Gregorová (ed.)

CD:

 • ISBN-13 978-80-210-8528-2
 • Počet stran 220
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Sborník příspěvků z jednání konference pro odbornou veřejnost.


Zdeňka Gregorová

Podobné publikace

 • Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva PrF MU
 • Dny práva 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva
 • Dny práva 2015 – část VI.. Odpovědnost v právu
 • Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Sborník z konference
 • Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize. Sborník z konference
 • Dny práva 2014. Část VI. - Organizace a správa (nejen správního) soudnictví
 • COFOLA 2014. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.– 12. 4. 2014 v Telči
 • Dny práva 2015 – část VII.. Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním
 • Církev a stát 2016. Potřebujeme nový zákon o církvích (?). Sborník z konference
 • Nabídka publikací MU

  Katalog