Otevírání ...
Otevírání ...

Music Education – Terra Cognita?

Marek Sedláček (ed.)

E-kniha (PDF):


Poznámka

Název česky: Hudební výchova – Terra cognita?

Sborník obsahuje plné verze referátů prezentovaných v dílčí sekci 28. mezinárodní hudebně výchovné konference MUSICA VIVA IN SCHOLA pořádané Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 18.–19. října 2016. Sborník zahrnuje historické, filozoficko-estetické a hudebně sociologické studie zaměřující se na problémy hudební výchovy, soudobou artificiální hudbu a hudební preference mládeže.


Marek Sedláček

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Osobní identifikace 1280 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/1280

Autorovy publikace

Podobné publikace

  • Musica viva in schola XXV.
  • Nabídka publikací MU

    Katalog