Otevírání ...
Otevírání ...

XIII. Student‘s conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 10th February 2016. Abstracts

Martina Jančová (ed.)

E-kniha (PDF):

  • ISBN-13 978-80-210-6152-1
  • Velikost souboru 1.3 MiB
  • Počet stran 16
  • Rok vydání 2016
  • Pořadí vydání 1., elektronické

  • Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky:

Sborník anotací je koncipován jako přehled řešených projektů bakalantů, diplomantů a doktorandů Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvky byly předneseny na XIII. Studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou studenty učitelské kombinace oboru přírodopis. Sborník anotací svým obsahem dokládá šíři řešených témat na katedře.


Martina Jančová

Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Osobní identifikace 10561 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/10561

Nabídka publikací MU

Katalog