XIV. Student’s conference of Biological, Ecological and Geological Themes. Abstracts

Martina Jančová (ed.)
Anotace

Sborník anotací je koncipován jako přehled řešených projektů bakalantů, diplomantů a doktorandů Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvky byly předneseny na XIV. Studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou studenty učitelské kombinace oboru přírodopis. Sborník anotací svým obsahem dokládá šíři řešených témat na katedře.
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8849-8
Počet stran 20
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Poznámka

Název česky: XIV. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace