Lucie Ziembová

Vystudovala obory Učitelství matematiky pro střední školy na PřF a Speciální pedagogika na PdF Masarykovy univerzity. V současné době vyučuje na základní škole a působí jako doktorandka v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. V rámci doktorského studia se zabývá podporou produktivní kultury vyučování a učení, konkrétně analýzou videozáznamů z výuky matematiky.