Jana Vlčková

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obory Učitelství přírodopisu a zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Nyní působí jako doktorandka na Katedře pedagogiky PdF MU. Současně pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy. Zaměřuje se na problematiku postojů a miskoncepcí.