Iva Janoušková

Absolventka oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí v rámci doktorského studia oboru Pedagogika na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU. Výzkumně se profi luje v oblasti problematiky čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně základní školy.