Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Abstrakt

This contribution is focused on the role and activities of defence attorneys (advocates) in the 1950s in Czechoslovakia. The first part of the text is devoted to the features and changes of the legal profession after the February coup in 1948 and especially in the 1950s. The second part of this contribution deals with defence attorneys during legal proceedings, especially political trials, and focuses on their active or passive participation. The conclusion of the article assesses whether the advocate of the 1950s can be viewed as a passive or an active participant in legal proceedings.

Klíčová slova

The Legal Profession; Defence Attorney; Show Trials; Totalitarianism.


Reference

BALÍK, S. Advokacie. In: Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 892–910.

BALÍK, S. (ed.). Advokacie včera a dnes: vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2000.

BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká Advokátní Komora, 2009.

BURSÍK, T. Procesy politické v 50. letech 20. století. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin. 8. svazek: Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, pp. 763–769.

DOLENSKÝ, A. Obviněný a jeho obhajoba. Právník. 1951, Vol. 90, no. 1, pp. 25–35.

HERÁF, O. Advokátní právní poradny krajských sdružení – socialistická forma provozování advokacie. Právník. 1951, no. 1, pp. 35–38.

JÜTTNER, A. Socialistický obhájce (Podnět k diskusi). Právník. 1952, Vol. 91, no. 8, pp. 515–517.

KOBER, J. Advokacie v českých zemích v létech 1848–1994. Praha: Česká Advokátní Komora, 1994.

KOCIAN, J. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha: Institute for Contemporary History of the CAS, v.v.i., 2021.

KUNC, J. Obhájce v trestním řízení. Soudce z lidu. 1950, Vol. 1, no. 6–7, pp. 86–87.

NOVÝ, C. Úloha obhájce v trestním řízení. Soudce z lidu. 1957, Vol. 8, no. 3, pp. 37–38.

PERNES, J., POSPÍŠIL, J., LUKÁŠ, A. Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu. Praha: Brána, 2009.

SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Úvodem. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin. 9. svazek: Procesy (od roku 1950)–Pů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, pp. 15–20.

TOMAN, P., ŠEBESTA, O. Advokáti proti totalitě. Praha: Mladá fronta, 2019.

VEBER, V. Osudové únorové dny 1948. Praha: Lidové noviny, 2008.