Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Abstrakt

This entry will deal with the history of competition law, including the first substantive competition law of Hungary, i.e. Article V of 1923, which contained provisions regarding unfair competition. Currently, unfair competition is the subject of competition law, one of the branches of economic law, which contains regulations regarding the protection of economic competition and the prevention of consumer detriment. The purpose of Article V of 1923 was to offer general protection against any form of unfair competition. The demonstration of each provision of the Article and the detailed demonstration and investigation of their practical implementation is not the topic of the present entry. The present paper will specifically focus on the arbitral tribunals of the Chamber and the practice of the jury since the fact that the duty and practice of these two bodies were highly significant for the application of the law in that era can be clearly concluded from the summary of research results.

Klíčová slova

The Unfair Competition; Specific Act; the Arbitration Institute of the Budapest Chamber of Commerce; Hungary; Court.


Reference

BÁNYÁSZ, J. A tisztességtelen verseny legújabb joggyakorlata. Budapest: Ujságüzem könyvkiadó és nyomda rt., 1933.

DELI, G. A generális klauzulák dogmatikai, történeti, és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára. Doktori értekezés. Budapest: PPKE JÁK, 2009.

FRANK, I. A közigazság törvénye Magyarhonban. Buda: Magyar Királyi Egyetem, 1845.

GAÁR, V. A magyar Polgári Perrendtartás magyarázata. 2. kötet. Budapest: Athenaeum irodalmi és nyomdai Rt., 1911.

GOSZTONYI, G., RÉVÉSZ, M. (eds.). Jogtörténeti parerga II. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

HOMOKI-NAGY, M. Megjegyzések a kartellmagánjog történetéhez. In: Versenytükör. 2016, Vol. 12, no. 2, pp. 39–52.

JULOW, J. A választott bíróságokról. Miskolc: Magyar jövő nyomdaüzem és lapkiadó r.-t., 1926.

KOLOSVÁRY, B. A magyar magánjog tankönyve. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalat, 1911.

KOVÁCS, M. A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: Athenaeum kiadó, 1933.

KRUSÓCZKI, B. The Role of the Budapest Chamber of Commerce and Industry regarding Unfair Competition. In: FRENKEL, D., VARGA, N. (eds.). Law and History New Studies. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2021, pp. 85–104.

MAGYARY, G. Magyar polgári perjog. Budapest: Franklin-társulat, Budapest, 1924.

MENYHÁRD, A. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. Budapest: Gondolat, 2004.

MESZLÉNYI, A. A tisztességtelen versenyről szóló törvény magyarázata. Budapest: Athenaeum, 1936.

MESZLÉNYI, A. Bevezető a Polgári perrendtartáshoz. Budapest: Athenaeum irodalmi és nyomdai Rt., 1911.

SZALADITS, K. Magyar magánjog I. Általános rész. Budapest: Grill Könyvkiadó, 1941.