Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

The Phenomenon of Czech and Slovak Lawyers Meetings in the First Half of the 20th century

Rok vydání: 2022

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0156-2022-13

Abstrakt

The article deals with the historical development of the phenomenon of the Czech and later also Slovak meetings of lawyers in the first half of the 20th century in the territory of Czech lands. In addition, the article will focus on the significations that vary somewhat across meetings of lawyers concerning the state, lay and professional society. Finally, the article reminds the renewed Congress of Czech Lawyers in the Czech Republic this year’s May in the scope of former meetings in the first half of the last century.

Klíčová slova

Meeting of Lawyers; Congress of Lawyers; Czech Lawyers; Czechoslovak Lawyers.


Reference

IV. sjezd právníků československých v Praze 1932. Právník. 1930, Vol. 69, pp. 713–716.

71. Deutscher Juristentag Bonn 2022. Deutscher Juristentag e.V. [online]. Available at: https://djt.de/73-djt/teilnahme/organisatorische-hinweise/

BAŘINKA, C. Zpráva o průběhu III. sjezdu právníků československých v Bratislavě 1930. Právny obzor. 1930, Vol. 13, pp. 557–704.

ČÁDA, F. Druhý sjezd československých právníků v Brně ve dnech 31. května, 1. a 2. června 1925. Brno: S.l.: s.n., 1926.

Českému právnictvu! Národní listy. 1903, Vol. 43, no. 101, p. 17.

Císařský dík. Brněnské noviny. 1901, no. 257, p. 2.

Druhý sjezd československých právníků v Brně. Právník. 1925, Vol. 64, no. 11, pp. 361–365.

Druhý sjezd československých právníků v Brně. Všehrd. 1925, Vol. 6, no. 10, pp. 281–320.

Druhý sjezd právníků československých: konaný ve dnech 31. května, 1. a 2. června 1925 v Brně. Brno: Nákladem přípravného výboru druhého práv. sjezdu, 1925.

Feuilleton. Klasik starého práva českého. Národní listy. 1901, Vol. 41, no. 295, pp. 1–2.

Ke druhému právnickému sjezdu československých právníků v Brně. Právník. 1924, Vol. 63, no. 12, pp. 541–542.

KUBEŠ, V. Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty v Praze za rok 1937, podaná na valné hromadě dne 19. května 1938. Právník. 1938, Vol. 77, no. 7, pp. 443–451.

Ledaco. Brněnské noviny. 1901, no. 249, pp. 2–3.

MAYER-MALY, T. Der 1. Österreichische Juristentag. Juristenzeitung. 1961, Vol. 16, no. 14, pp. 460–461.

Odhalení pomníku Vikt. Kornela ze Všehrd v Chrudimi. Katolické listy. 1901, Vol. 5, no. 296, p. 4.

Odhalení pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd. Plzeňské listy. 1901, Vol. 37, no. 248, p. 2.

OLSHAUSEN, T. Der Deutsche Juristentag: Sein Werden und Wirken. eine Festschrift Zum Fünfzigjährigen Jubiläum des Deutschen Juristentages. Berlin: Boston: De Gruyter, Inc, 1910. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111541990

Oslava památky mistra Viktorina Kornela ze Všehrd. Národní listy. 1898, Vol. 38, no. 143, p. 2.

Přátelské poslání všem právníkům českým. Moravská orlice. 1898, Vol. 36, no. 129, p. 1.

První český sjezd všeprávnický. Právník. 1902, Vol. 41, pp. 551–552.

Prvního novodobého Sjezdu českých právníků se účastní právnické špičky. Advokátní deník [online]. 5. 5. 2022. Available at: https://advokatnidenik.cz/2022/05/05/prvniho-novodobeho-sjezdu-ceskych-pravniku-se-ucastni-pravnicke-spicky/

Publikace prvního vědeckého sjezdu českých právníků: konaného v Praze ve dnech 21., 22. a 23. května 1904. Praha: Nákladem sjezdu, 1904.

RAIS, Š. (ed.). Za socialistické právo: manifestační sjezd čs. právníků ve dnech 23.–25. září 1949. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1949.

Sedmý sjezd advokátů rakouských. Právník. 1884, Vol. 23, pp. 674–680.

SEIDL, V. První sjezd advokátů českých. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. 1904, Vol. 13, no. 3, pp. 160–162.

Sjezd advokátů rakouských. Právník. 1875, Vol. 14, pp. 673–683.

Sjezd českých právníků. Jednota českých právníků [online]. Available at: https://jednotaceskychpravniku.cz/sjezd-ceskych-pravniku/

Sjezd notářů Rakouských. Právník. 1872, Vol. 11, pp. 582–584.

SLAPNICKA, H. Die deutschen Juristenvereine und Juristentage in der Tschechoslowakei. Germanoslavica. 1995, Vol. 2, no. 1, pp. 101–105.

Slavnost odhalení pomníku mistra Viktorina Kornela ze Všehrd. Právník. 1901, Vol. 40, pp. 727–732.

Slavnost Všehrdova v Chrudimi. Plzeňské listy. 1901, Vol. 37, no. 232, p. 3.

Slavnostní odhalení pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd. Třeboňské listy. 1901, Vol. 2, no. 46, p. 5.

TICHÝ, L. Doporučuje se obnovení právnických sjezdů? Advokátní deník [online]. 4. 10. 2021. Available at: https://advokatnidenik.cz/2021/10/04/doporucuje-se-obnoveni-pravnickych-sjezdu/

Třetí sjezd československých právníků. Všehrd. 1929, Vol. 10, no. 10, pp. 296–302.

Tretí všeprávnický sjazd v Bratislave 1930. Právny obzor. 1929, Vol. 12, no. 1, p. 71.

Usnesení přijaté konferencí Právní rady ze dne 26. 6. 1949 v Praze. Právník. 1949, Vol. 88, no. 5–6, p. 286.

ZOLL, F. Pierwszy zjazd czeskich prawników. Poland(?): publisher unknown, 1904.

Zprávy spolkové. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. 1901, Vol. 10, no. 4, pp. 194–196.

Zprávy spolkové. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. 1902. Vol. 11, no. 1, pp. 40–48.

Zprávy spolkové. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. 1913, Vol. 22, no. 1, pp. 52–58.

Zprávy spolkové. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. 1913, Vol. 22, no. 2, pp. 111–112.