Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Price Controls Then and Now: a Comparison of Diocletians’ Edictum de Pretiis Rerum Venalium and the Pricestop Introduced by the Hungarian Government

Rok vydání: 2022

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0156-2022-4

Abstrakt

To mitigate the domestic effects of the inflationary pressures arising in the global economy as a result of the coronavirus pandemic and Russio-Ukranian war, the Government of Hungary maximised the price of several goods essential to the population. An early example of this direct intervention into the price-setting mechanism of the markets was the Edict on Maximum Prices (Edictum de Pretiis Rerum Venalium) issued by Diocletian in 301 AD, which-together with Diocletian’s currency reform-tried to solve the enormous inflation that plagued the third-century Roman Empire. The Diocletian edict and the Hungarian government decrees introducing price caps are very similar, both in their root causes, their legal policy aims, their technical solutions, as well as in the sanctions that they impose on those breaching the law. The failure of the Diocletian reforms provides useful lessons for policy-makers today.

Klíčová slova

Price Cap; Inflation; State Intervention; Economics; Roman Law.


Reference

BENEDEK, F. Római Magánjog. Dologi és kötelmi jog. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 1995.

FARKASNÉ, F.M., MOLNÁR, J. Közgazdaságtan I. Mikroökonómia. 1. ed. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debrecen, 2007.

FÖLDI, A., HAMZA, G. A római jog története és institúciói. 25. reworked and extended ed. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2021.

HAMZA, G. Gazdaság és jog kapcsolata a császárkori római birodalomban. Jogtudományi Közlöny. 1995, Vol. 9, pp. 411–417.

HORVÁTH, I. Hatósági árképzés és járványügy. Infojegyzet. Budapest: Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Képviselői Információszolgálat, 2020, no. 26.

JUSZTINGER, J. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. PhD-dissertation. Pécsi Tudományegyetem, 2012.

LÁZÁR, P., SOLT, K. Elméleti Gazdaságtan I. Mikroökonómia. Budapest: Novoprint Rt., 2006.

MOLNÁR, I. Gazdasági válság a császárkori Római Birodalomban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae: Acta oeconomica. 1996, Vol. 1, pp. 223–229.

SUGÁR, A. A piacszabályozás elméleti és gyakorlati aspektusai a közszolgáltató szektorokban. PhD-dissertation. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2011.

TERMIN, P. The Roman Market Economy. Oxford: Princeton University Press, 2013.