Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

V příspěvku jsou uvedeny zajímavé chemické experimenty s vybranými přechodnými kovy a jejich sloučeninami, které lze využít při výuce chemie na základní či střední škole. U každého popisovaného experimentu je uveden jeho název, stručný princip, pomůcky a chemikálie, postup práce a didaktické poznámky. V poznámkách je naznačena časová náročnost, typ pokusu s možností zařazení do výuky a případná úskalí či doporučení k provedení experimentu.

Klíčová slova

chemický experiment, přechodné kovy


Reference

[1] http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani (navštíveno 15. července, 2021).

[2] http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia (navštíveno 15. července, 2021).

[3] Beneš P., Macháčková J.: 200 chemických pokusů. Mladá fronta, Praha 1977.

[4] Richtr V., Kraitr M., Štrofová J.: Atraktivní pokusy ve výuce chemie IV. In: CHEMIE XVIII. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU 2000, s. 69.

[5] Richtr V.: Atraktivní pokusy ve výuce chemie. In: CHEMIE XIV. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU 1993, s. 65.

[6] Sýkorová D., Mastný L.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie. VŠCHT, Praha 2001.

[7] Spurná M., Švehlík Z.: Praktická cvičení z didaktiky chemie. UP, Olomouc 1981.

[8] Čtrnáctová H., Halbych J., Hudeček J., Šímová J.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Prospektrum, Praha 2000.

[9] Roesky H. W., Möckel K.: Chemische Kabinettstücke. VCH Verlagsgeseltschaft GmbH, Weinheim 1994.

[10] Richtr V., Kraitr M.: Atraktivní pokusy ve výuce chemie II. In: CHEMIE XV. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU 1995, s. 33.