Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Distanční výuka s sebou nese nutnost nových přístupů ke vzdělávání studentů. Zásadní výzvou je zajištění výuky praktické, především laboratorních prací. Tento úkol musel vyřešit tým připravující Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory (F2210, jaro 2021, PřF MU). Reálný experiment jsme se pokusili nahradit kombinací zprostředkovaného pozorování, zpracování naměřených dat, modelováním pomocí webových aplikací a domácích pokusů – frontálních či individuálních.

Klíčová slova

laboratorní cvičení, modelování, webové aplikace, zprostředkované pozorování


Reference

[1] https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F2210 (navštíveno 30.7.2021)

[2] https://www.physics.muni.cz/kof/vyuka/fpno_05.pdf (navštíveno 30.7.2021)

[3] https://phet.colorado.edu/cs/ (navštíveno 30.7.2021)

[4] https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_en.html (navštíveno 30.7.2021)

[5] https://www.vascak.cz/ (navštíveno 30.7.2021)

[6] https://www.tinkercad.com/ (navštíveno 30.7.2021)

[7] https://www.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1_00.pdf (navštíveno 30.7.2021)