COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2

Kapitola

Abstrakt

The following article deals with the issue of cohabitation in the Slovak Republic. An institute, that while does not formally exist in Slovak legal order, still has certain legal consequences. Slovak family law is facing a comprehensive transformation, so it is expected, that many of the issues outlined in the submitted article will be properly dealt with in the expected recodification of Slovak civil law, that will include family law as well. As far as the current legal framework however, it leaves much to be desired. There is no legal institute which would be an alternative to traditional marriage, nor an institute which would comprehensively cover the legal status, rights and duties of cohabitants. This is due to the traditional nature of Slovak family law, the way the institute of marriage and family are dealt with in our legal order. While a comprehensive legal framework of cohabitation is missing, it cannot be said that the Slovak legislation ignores cohabitation – there are many legal consequences in various fields of law that relate to the rights of cohabitants. The article highlights the gaps in these areas as well as potential opportunities for future legislation. The research was carried out within the framework of the Central European Professors’ Network coordinated by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law.

Klíčová slova

Protection of Families; Marriage; Matrimony; Family Law; Traditional Marriage; Cohabitation.


Reference

Act No. 36/2005 Coll. on Family.

Act No. 461/2003 Coll. on Social Insurance.

Act No. 576/2004 Coll. on Health Care.

Act No. 595/2003 Coll. on Income Tax.

Constitution of the Slovak Republic of 1992 (460/1992 Coll.).

BLEHA, B. and B. VANO. Pokračujúca demografická transformácia na Slovensku a jej spoločenské dopady. In: 17. Slovenská demografická konferencia. Zborník abstraktov. 2019. ISBN 978-80-88946-85-4.

DOBOS, I. Verejné zdravotné poistenie v podmienkach Slovenskej republiky. In: Budúcnosť práva – právo budúcnosti. 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021. ISBN 978-80-89453-72-6.

DULAKOVA JAKUBEKOVA, D. Aktuálna stav práv na rekodifikácii súkromného práva v Slovenskej republike a jeho vízie. In: Magister Officiorum, 2020, Vol. 4, no. 2. ISSN 1338-5569.

KOVAC, P. and A. ERDOSOVA. Právo na informácie o zdravotnom stave vo vybraných otázkach aplikačnej praxe. In: Bulletin slovenskej advokácie: Slovenská advokátska komora. 2020, Vol. 26, no. 10. ISSN 1335-1079. TUTPR signatúra E003463.

KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 264 p. ISBN 80-210-3093-3.

MLÁDEK, J. and J. ŠIROČKOVÁ. Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska. Sociológia, 2004, Vol. 36, no. 5, pp. 423–454. ISSN 1336-8613

SOBOTKA, T. Overview Chapter 6: The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe 2008. Special Collection 7: Childbearing Trends and Policies in Europe. https://doi.org/10.4054/DemRes.2008.19.8. Available at: http://www.demographic-research.org/special/7/ [cit. 15.5.2021].

SPROCHA, B., B. VANO and B. BLEHA. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3961-6.

TRÖSTER, P. et al.  Právo sociálního zabezpečení. 6. ed. Praha: C. H. Beck, 2013.

TYDLITÁTOVÁ, G. Pluralizácia rodinných foriem na Slovensku ako predmet demografickej analýzy v regionálnej optike. Sociológia, 2011, Vol. 43, no. 1, pp. 28–56. ISSN 1336-8613.