Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference

Kapitola

Poznámky o ušlechtilém muži, „lejstrech“ a trochu také o protistátních trestných činech

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9976-2021-5

Abstrakt

The paper deals with the criminal law education at the turn of the 19th and 20th century. It focuses on person of professor František Štorch, teaching criminal law at the Czech Law Faculty of Karl-Ferdinand University in Prague at that time. It pays its attention to the form of the then used learning tools as well as to the integration of crimes against the state into the system of criminal law back then.