Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

Šestá kapitola popisuje proces vzniku jednoho konkrétního dokumentu v jednom konkrétním prostředí, a sice Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021–2030, který byl vytvořen pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Pro popis jsme si zvolili perspektivu dialogického prostoru, která umožňuje uspořádat náš postup, který se skládal z množství hlasů, názorů a argumentů. Jakožto metaforu této vícehlasnosti používáme příklad „karnevalu“ od Mikhaila Mikhailoviče Bakhtina, kdy jsou dohromady svedeni „cizinci“, z nichž každý hovoří odlišným „hlasem“. Na samotném počátku byla aktivita několika jednotlivců převážně z neziskového a akademického prostředí, kteří začali téma politik přístupnosti integrovat do institucionalizované podoby. Pro úspěch tohoto kroku byla však zároveň potřeba politická podpora etablovaných hráčů. Díky jejich spojení byl ustaven zmíněný poradní sbor a pozice tajemnice sboru a předsedy sboru tak v rámci tohoto „karnevalu“ označujeme za „hlasy vítězů“. Následně jsme zjišťovali pomocí semistrukturovaných rozhovorů vize, postoje a především priority všech zaangažovaných osob, respektive „hlas členů a členek poradního sboru“. Pro účely strategického plánu byly vydefinovány cílové skupiny, na které se budou politiky přístupnosti zaměřovat (stali se jimi senioři, rodiče s kočárky a uživatelé vozíku a osoby se zrakovým a sluchovým znevýhodněním). Zároveň bylo třeba respektovat „hlas legislativy“, která zaručuje přístupnost všem skupinám obyvatel. K tomuto jsme použili principy taktického urbanismu, které se snaží zpřístupňovat prostor ve funkčních celcích a zároveň dle určité společenské potřeby. Podobu dokumentu rovněž ovlivnily „hlasy uživatelů“, které měly vliv na identifikaci typů prostorů, jež mají být prioritně zpřístupněny. Naše „hlasy zpracovatelů“ pak dominantně ovlivnily podobu pracovního návrhu všech tří částí dokumentu (analytické, návrhové a implementační části). Za zásadní se nám ukázala především definice souboru jednotlivých cílů, opatření a aktivit vedoucích k realizaci vize (v dokumentu jsou sdruženy do procesní, realizační a osvětové priority). Do procesu tvorby promluvily i „hlasy expertů“, kteří na schůzkách a workshopu dále navržené formulace dotvářeli do konečné podoby. A v neposlední řadě se na výsledné podobě podílely i „hlasy schvalovatelů“ (zejména rady a zastupitelstva města), kteří strategický plán schválili, čímž završili více než tři roky trvající proces budování tohoto strategického plánu.


Reference

BAKHTIN, M.  M., 1984. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Editoval a přeložil C. EMERSON. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978‑0816612284.

COLLINS, C., 1999. Applying Bakhtin in Urban Studies: The Failure of Community Participation in the Ferguslie Park Partnership. Urban Studies. 36(1), 73–90. https://doi.org/10.1080/0042098993745

ELDEN, S., 2009. Space I. In: KITCHIN, R. a N. THRIFT, eds. International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam, Oxford: Elsevier Science, s. 5235–5240. ISBN 9780080449111.

ELWOOD, S. a K. MITCHELL, 2012. Mapping Children’s Politics: Spatial Stories, Dialogic Relations and Political Formation. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 94(1), 1–15. ISSN 0435‑3684. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2012.00392.x

FOLCH‑SERRA, M., 1990. Place, Voice, Space: Mikhail Bakhtin’s Dialogical Landscape. Environment and Planning D: Society and Space. 8(3), 255–274. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d080255

GaREP, spol. s r. o. a e‑Rozvoj.cz, s. r. o., 2014. Metodika tvorby Programu rozvoje obce [online]. Dostupné z: https://www.obcepro.cz/metodika

GOTTDIENER, M., 1994. The Social Production of Urban Space. Austin: University of Texas Press. ISBN 0292727720. https://doi.org/10.7560/727724

GREGORY, D., 1994. Geographical Imaginations. Cambridge: Wiley‑Blackwell. ISBN 978‑0631183310.

HARVEY, D., 1989. The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell. ISBN 9780631162940.

HARVEY, D., 2009. Social Justice and the City. Athens: University of Georgia Press. ISBN 978‑0820334035.

HOLLOWAY, J. a J. KNEALE, 2000. Mikhail Bakhtin: Dialogics of Space. In: CRANG, M. a N. THRIFT, eds. Thinking Space. London: Routledge, s. 71–88. ISBN 9780415160162.

HOPKINS, P. a L. TODD, 2015. Creating an Intentionally Dialogic Space: Student Activism and the Newcastle Occupation 2010. Political Geography. 46, 31–40. ISSN 0962‑6298. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2014.10.008

JACKSON, P., 1988. Street Life: The Politics of Carnival. Environment and planning D: Society and Space. 6(2), 213–227. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d060213

JACKSON, P., 1992. The Politics of the Streets: A Geography of Caribana. Political Geography. 11, s. 130–51. ISSN 0962‑6298. https://doi.org/10.1016/0962-6298(92)90045-U

LEFEBVRE, H., 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell. ISBN 978‑0631140481.

MASSEY, D., 2005. For space. Los Angeles (California): Sage. ISBN 978‑1412903622.

MORRIS, P., ed., 1994. The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov. London: Edward Arnold. ISBN 978‑0340592670.

MOUZOUROU, C., R. M. SANTOS a J. S. GAFFNEY, 2011. At Home with Disability: One Family’s Three Generations Narrate Autism. International Journal of Qualitative Studies in Education. 24(6), 693–715. ISSN 0951‑8398. https://doi.org/10.1080/09518398.2010.529841

NOVÁKOVÁ, E., J. TROJAN, T. KREJČÍ, R. OSMAN, O. ŠERÝ a E. ROSSI, 2018. Specializovaná mapa všech institucí zabývajících se problematikou odstraňování bariér na území města Brna. Brno: Ústav geoniky AV ČR, Geografický ústav PřF MU.

O’REILLY, K., 2007. “Where the Knots of Narrative Are Tied and Untied”: The Dialogic Production of Gendered Development Spaces in North India. Annals of the Association of American Geographers. 97(3), 613–634. ISSN 1467‑8306. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00566.x

OSMAN, R. a H. PORKERTOVÁ, 2021. The Social Stone: A Story of Transformation from Ableist to Accessible Topology. Social and Cultural Geography. (v tisku) ISSN 1464‑9365.

SHERFINSKI, M., 2018. Challenges to Goals of “Recovery”: A Narrative Analysis of Neoliberal/Ableist Policy Effects on Two Mothers of Young Children with Autism. Journal of Early Childhood Research. 16(3), 276–290. ISSN 1476‑718X. https://doi.org/10.1177/1476718X18775767

SOJA, E. W., 1989. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso. ISBN 9780860919360.

SOJA, E. W., 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge (Massachusetts): Blackwell. ISBN 978‑1557866752.

Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno [online], 2017. Brno: Rada města Brna. Dostupné z: https://www.bezbarierovebrno.cz/dokument/statut/

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030 [online], 2020. Brno: Statutární město Brno, Magistrát města Brna. Dostupné z: https://www.bezbarierovebrno.cz/dokument/strategicky-plan/

URRY, J., 1985. Social Relations, Space and Time. In: GREGORY, D. a J. URRY, eds. Social Relations and Spatial Structures. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978‑0333354032. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27935-7_3

WOODS, M., 1999. Performing Power: Local Politics and the Taunton Pageant of 1928. Journal of Historical Geography. 25, 57–74. ISSN 0305‑7488. https://doi.org/10.1006/jhge.1998.0107