Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

Třetí kapitola představuje českému publiku subdisciplínu humánní geografie – geografii znevýhodnění, konkrétně její vývoj a hlavní témata výzkumu. Kapitola zároveň zasazuje celou knihu a celý projekt do širšího proudu uvažování o vztahu mezi prostorem a tělem. Na cestě od velmi obecného začátku po co možná nejkonkrétnější závěr knihy dělá důležitý krok, kdy obrací pozornost od studií postižení k prostoru a představuje, jak se prostor podílí na společenském znevýhodnění, respektive jak je společenské znevýhodnění zapsáno do prostoru. Podrobně se tak zaměřuje na to, jak různorodá těla interagují s různorodými prostory, co si vzájemně umožnují, co znemožňují a jak se ve výsledku určité prostory podílejí na z(ne)výhodňování určitých těl. Otázka, která se prolíná celou kapitolou, zní: „jak se prostor podílí na znevýhodňování našich těl?“, respektive „jakým způsobem se různorodost našich těl promítá do podoby prostoru?“ Kapitola je rozdělena do dvou podobně dlouhých částí. První polovina kapitoly se věnuje vývoji geografie znevýhodnění a snaží se ukázat, jak se diskuse odehrávající se uvnitř studií postižení vždy s určitým zpožděním přenášejí do geografie znevýhodnění a zde interagují s výzkumy prostoru. Druhá část kapitoly se pak věnuje třem vybraným prostorovým zkušenostem: zkušenosti lidí s pohybovým znevýhodněním, zkušenosti lidí se zrakovým znevýhodněním a zkušenosti „n/Neslyšících“. V této části jsou diskutovány vždy dvě až tři širší témata, která buď v minulosti představovala, aktuálně představují, či lze očekávat, že v budoucnu budou představovat stěžejní směry výzkumu té které prostorové zkušenosti. V případě osob s pohybovým znevýhodněním jsou prezentovány výzkumy o přístupnosti prostředí a každodenní zkušenosti samotných uživatelů a uživatelek vozíků, v případě osob se zrakovým znevýhodněním výzkumy týkající se prostorových představ, vlivu asistivních technologií a vlivů počasí na jejich prostorovou zkušenost a v případě „n/Neslyšících“ výzkumy indentity „n/Neslyšících“, DeafSpace a virtuálního prostoru. Na závěr kapitoly jsou obě tyto části propojeny, když je představeno, v jakých fázích vývoje geografie znevýhodnění jsou vybraná témata studována.


Reference

ANDREWS, S. K., 1983. Spatial Cognition through Tactual Maps. In: WIEDEL, J., ed. Proceedings of the 1st International Symposium on Maps and Graphics for the Visually Handicapped. Washington, DC: Association of American Geographers, s. 30–40. ISBN 9780892911783.

BARNES, C. a G. MERCER, 2010. Exploring Disability. Cambridge: Polity. ISBN 978‑0745634869.

BAUMAN, H., 2013. Senses and Sensibilities. Universal Design News. 13(3).

BAUMAN, H., 2014. DeafSpace. In: BAUMAN, H. a J. MURRAY, eds. Deaf Gain: Raising the Stakes for Human Diversity, s. 375–401. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978‑0816691227.

BEALE, L., K. FIELD, D. BRIGGS, P. PICTON a H. MATTHEWS, 2006. Mapping for Wheelchair Users: Route Navigation in Urban Spaces. The Cartographic Journal. 43(1), 68–81. ISSN 0008‑7041. https://doi.org/10.1179/000870406X93517

BELL, S. L., C. LEYSHON a C. PHOENIX, 2019. Negotiating Nature’s Weather Worlds in the Context of Life with Sight Impairment. Transactions of the Institute of British Geographers. 44(2), 270–283. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.1111/tran.12285

BENNETT, T., 1990. Planning and People with Disabilities. In: MONTGOMERY, J. a A. THORNLEY, eds. Radical Planning Initiatives: New Directions for Urban Planning in the 1990s. Aldershot: Gower, s. 259–269. ISBN 9780566057786.

BOYS, J., ed., 2017. Disability, Space, Architecture: A Reader. New York: Routledge. ISBN 9781138676435.

BUTLER, R., 1994. Geography and Vision‑Impaired and Blind Populations. Transactions of the Institute of British Geographers. 19(3), 366–368. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/622329

BUTLER, R. a S. BOWLBY, 1997. Bodies and Spaces: An Exploration of Disabled People’s Experiences of Public Space. Environment and Planning D: Society and Space. 15(4), 411–433. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d150411

BUTLER, R. a H. PARR, eds., 1999. Mind and Body Spaces: Geographies of Illness, Impairment and Disability. London: Routledge. ISBN 9780415179034.

CARPIANO, R. M., 2009. Come Take a Walk with Me: The “Go‑Along” Interview as a Novel Method for Studying the Implications of Place for Health and Well‑Being. Health & Place. 15(1), 263–272. ISSN 1353‑8292. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.05.003

CASEY, S. M., 1978. Cognitive mapping by the Blind. Journal of Visual Impairment & Blindness. 72(8), 297–301. ISSN 0145482X. https://doi.org/10.1177/0145482X7807200801

CLAPHAM, D., 2011. The Embodied Use of the Material Home: An Affordance Approach. Housing, Theory and Society. 28(4), 360–376. ISSN 1403‑6096. https://doi.org/10.1080/14036096.2011.564444

COLLS, R. a B. EVANS, 2014. Making Space for Fat Bodies? A Critical Account of ‘the Obesogenic Environment’. Progress in Human Geography. 38(6), 733–753. ISSN 0309‑1325. https://doi.org/10.1177/0309132513500373

CORMODE, L., 1997. Emerging Geographies of Impairment and Disability: An Introduction. Environment and Planning D: Society and Space. 15(4), 387–390. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d150379b

CRESSWELL, T., 1996. In Place/Out of Place: Geography, Ideology, and Transgression. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978‑0816623891.

CROOKS, V. A., M. L. DORN a R. D. WILTON, 2008. Emerging Scholarship in the Geographies of Disability. Health & Place. 14(4), 883–888. ISSN 1353‑8292. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.10.013

DEAR, M., S. L. GABER, L. TAKAHASHI a R. WILTON, 1997. Seeing People Differently: the Sociospatial Construction of Disability. Environment and Planning D: Society and Space. 15(4), 455–480. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d150455

DOBRANSKY, K. a E. HARGITTAI, 2006. The Disability Divide in Internet Access and Use. Information, Communication & Society. 9(3), 313–334. ISSN 1369118X. https://doi.org/10.1080/13691180600751298

DYCK, I., 1999. Body Troubles: Women, the Workplace and Negotiations of a Disabled Identity. In: BUTLER, R. a H. PARR, eds., 1999. Mind and Body Spaces: Geographies of Illness, Impairment and Disability. London: Routledge, s. 119–137. ISBN 9780415179034.

EDWARDS, C. a G. HAROLD, 2014. DeafSpace and the Principles of Universal Design. Disability and Rehabilitation. 36(16), 1350–1359. ISSN 09638288. https://doi.org/10.3109/09638288.2014.913710

EVANS, B., 2006. ‘Gluttony or Sloth’: Critical Geographies of Bodies and Morality in (Anti)Obesity Policy. Area. 38(3), 259–267. ISSN 0004‑0894. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2006.00692.x

EVANS, B., 2010. Anticipating Fatness: Childhood, Affect and the Pre‑emptive ‘War on Obesity’. Transactions of the Institute of British Geographers. 35(1), 21–38. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2009.00363.x

EVANS, J. a P. JONES, 2011. The Walking Interview: Methodology, Mobility and Place. Applied Geography. 31(2), 849–858. ISSN 0143‑6228. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.09.005

FAJFROVÁ, D., 2016. Sociální a kolektivní identita pražských neslyšících. Praha. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociologie.

FEELY, M., 2016. Disability Studies after the Ontological Turn: A Return to the Material World and Material Bodies Without a Return to Essentialism. Disability & Society. 31(7), 863–883. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1208603

FEELY, M., 2019. Assemblage Analysis: An Experimental New‑materialist Method for Analysing Narrative Data. Qualitative Research. ISSN 1741‑3109. DOI 1468794119830641.

FREEMAN, E., 2010. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham (North Carolina): Duke University Press. ISBN 978‑0822348047. https://doi.org/10.1215/9780822393184

FRY, C., 1988. Maps for the Physically Disabled. The Cartographic Journal. 25(1), 20–28. ISSN 0008‑7041. https://doi.org/10.1179/caj.1988.25.1.20

FRYER, L., J. FREEMAN a L. PRING, 2013. What Verbal Orientation Information Do Blind and Partially Sighted People Need to Find Their Way Around? A Study of Everyday Navigation Strategies in People with Impaired Vision. British Journal of Visual Impairment. 31(2), 123–138. ISSN 1744‑5809. https://doi.org/10.1177/0264619613485079

GAETE‑REYES, M., 2012. Understanding Access through the Embodied Mobility of Women Wheelchair Users. Unpublished PhD Thesis. Department of Geography, King’s College London, London, UK.

GAETE‑REYES, M., 2015. Citizenship and the Embodied Practice of Wheelchair Use. Geoforum. 64, 351–361. ISSN 0016‑7185. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.09.010

GANT, R., 1992. Transport for the Disabled. Geography. 77(1), 88–91. ISSN 0016‑7487.

GANT, R. a J. SMITH, 1990. Feet First in Kingston Town Centre: A Study of Personal Mobility. Working Paper No. 2. Kingston Polytechnic, School of Geography, Kingston Accessibility Studies.

GEWIN, V., 2009. Q&A. Nature. 459(7248), 877. ISSN 1476‑4687. https://doi.org/10.1038/nj7248-877a

GILMAN, H. F., 1987. Territorial Concepts among Tampa’s Deaf Community. The Florida Geographer. 21, 20–26. ISSN 0739‑0041.

GLEESON, B. J., 1996. A geography for Disabled People? Transactions of the Institute of British Geographers. 21(2), 387–396. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/622488

GLEESON, B. J., 1997. The Regulation of Environmental Accessibility in New Zealand. International Planning Studies. 2(3), 367–390. ISSN 1356‑3475. https://doi.org/10.1080/13563479708721690

GLEESON, B. J., 1998. A Place on Earth: Technology, Space and Disability. Journal of Urban Technology. 5(1), 1–19. ISSN 1063‑0732. https://doi.org/10.1080/10630739884001

GLEESON, B. J., 1999a. Geographies of Disability. London: Routledge, 253 s. ISBN 978‑0415179096.

GLEESON, B. J., 1999b. Can Technology Overcome the Disabling City? In: BUTLER, R. a H. PARR, eds. Mind and Body Spaces: Geographies of Illness, Impairment and Disability. London: Routledge, s. 109–128. ISBN 9780415179034.

GLEESON, B. J., 2001. Disability and the Open City. Urban Studies. 38(2), 251–265. ISSN 0042‑0980. https://doi.org/10.1080/00420980123531

GLEESON, B. J. a R. KEARNS, 2001. Re‑moralising Landscapes of Care. Environment and Planning D: Society and Space. 19(1), 61–80. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d38j

GOLLEDGE, R. G., 1991. Tactual Strip Maps as Navigational Aids. Journal of visual impairment & blindness. 85(7), 296–301. ISSN 0145482X. https://doi.org/10.1177/0145482X9108500708

Golledge, R. G., 1993. Geography and the Disabled: A Survey with Special Reference to Vision Impaired and Blind Populations. Transactions of the Institute of British Geographers. 18(1), 63–85. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/623069

Golledge, R. G., 1994. A Response to Ruth Butler. Transactions of the Institute of British Geographers. 19(3), 369–372. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/622330

Golledge, R. G., 1996. A Response to Gleeson and Imrie. Transactions of the Institute of British Geographers. 21(2), 404–411. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/622490

Golledge, R. G., 2004. Human Wayfinding. In: BAILLY, A. a L. J. GIBSON, eds. Applied Geography. Dordrecht: Springer, s. 233–252. ISBN 978‑9048166565. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2442-9_13

Golledge, R. G., 2005. Reflections on Procedures for Learning Environments Without the Use of Sight. Journal of Geography. 104(3), 95–103. ISSN 0022‑1341. https://doi.org/10.1080/00221340508978622

Golledge, R. G., R. L. KLATZKY a J. M. LOOMIS, 1996. Cognitive Mapping and Wayfinding by Adults Without Vision. In: Portugali, J., ed. The Construction of Cognitive Maps. Dordrecht: Springer, s. 215–246. ISBN 978‑90‑481‑4677‑2. https://doi.org/10.1007/978-0-585-33485-1_10

Golledge, R. G., J. R. MARSTON, J. M. LOOMIS a R. L. KLATZKY, 2004. Stated Preferences for Components of a Personal Guidance System for Nonvisual Navigation. Journal of Visual Impairment & Blindness. 98(3), 135–147. ISSN 0145482X. https://doi.org/10.1177/0145482X0409800304

Golledge, R. G. a R. STIMSON, 1997. Spatial Behavior: A Geographic Perspective. New York: Guilford Press, 620 s. ISBN 978‑1572300507.

Goodley, D., B. Hughes a L. Davis, eds., 2012. Disability and Social Theory: New Developments and Directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978‑1‑349‑31823‑0.

Gulliver, M. a E. Fekete, 2017. Themed Section: Deaf Geographies – an Emerging Field. Journal of Cultural Geography. 34(2), 121–130. ISSN 1940‑6320. https://doi.org/10.1080/08873631.2017.1305539

Gupta, A. a J. Ferguson, 1992. Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural anthropology. 7(1), 6–23. ISSN 0886‑7356. https://doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00020

Hall, E., 2000. ‘Blood, Brain and Bones’: Taking the Body Seriously in Geography of Health and Impairment. Area. 32(1), 21–29. ISSN 00040894. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2000.tb00111.x

Hall, E. a R. Wilton, 2017. Towards a Relational Geography of Disability. Progress in Human Geography. 41(6), 727–744. ISSN 0309‑1325. https://doi.org/10.1177/0309132516659705

HAMRAIE, A., 2017. Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978‑1517901646. https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901639.001.0001

Hansen, N. a C. Philo, 2007. The Normality of Doing Things Differently: Bodies, Spaces and Disability Geography. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 98(4), 493–506. ISSN 0040‑747X. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00417.x

Haraway, D., 1990. A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s. In: Nicholson, L., ed. Feminism/Postmodernism. London: Routledge. s. 190–233. ISBN 978‑0415900591.

Hendren, S., 2020. What Can a Body Do?: How We Meet the Built World. Penguin. ISBN 9780735220003.

Hersh, M. A., 2008. Perception, the Eye and Assistive Technology Issues. In: Hersh, M. A. a M. A. Johnson, eds. Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People. London: Springer, s. 51–101. ISBN 978‑1‑84628‑866‑1. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-867-8_2

Hetherington, K., 2000. Museums and the Visually Impaired: the Spatial Politics of Access. The Sociological Review. 48(3), 444–463. ISSN 0038‑0261. https://doi.org/10.1111/1467-954X.00225

Hetherington, K., 2002. The Unsightly. Theory, Culture & Society. 19(5–6), 187–205. ISSN 0263‑2764. https://doi.org/10.1177/026327602761899219

Hetherington, K., 2003. Spatial Textures: Place, Touch, and Praesentia. Environment and Planning A. 35(11), 1933–1944. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a3583

Hull, J. M., 1990. Touching the Rock: An Experience of Blindness. London: SPCK Publishing. ISBN 978‑0281044443.

Chouinard, V., 1997. Making Space for Disabling Differences: Challenging Ableist Geographies: Introduction: Situating Disabling Differences. Environment and Planning D: Society and Space. 15(4), 379–387. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d150379

Chouinard, V., 1999. Life at the Margins: Disabled Women’s Explorations of Ableist Spaces. In: TEATHER, E. K., ed. Embodied Geographies: Spaces, Bodies and Rites of Passage. London: Routledge, s. 142–156. ISBN 9780203983775.

Chouinard, V. a A. Grant, 1995. On Being Not Even Anywhere Near ‘the Project’: Ways of Putting Ourselves in the Picture. Antipode. 27(2), 137–166. ISSN 0066‑4812. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1995.tb00270.x

Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, 2010a. Introduction: Towards Enabling Geographies. In: Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds. Towards Enabling Geographies: ‘Disabled’Bodies and Minds in Society and Space. Farnham: Ashgate, s. 1–21. ISBN 978‑0754675617.

Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds., 2010b. Towards Enabling Geographies: ‘Disabled’ Bodies and Minds in Society and Space. Farnham: Ashgate, 286 s. ISBN 978‑0754675617.

Imrie, R., 1996a. Ableist Geographies, Disablist Spaces: Towards a Reconstruction of Golledge’s ‘Geography and the Disabled’. Transactions of the Institute of British Geographers. 21(2), 397–403. ISSN 0020‑2754. https://doi.org/10.2307/622489

Imrie, R., 1996b. Disability and the City: International Perspectives. London: Paul Chapman Publishing. ISBN 978‑1853962738.

Imrie, R., 1999. The Body, Disability and Le Corbusier’s Conception of the Radiant Environment. In: BUTLER, R. a H. PARR, eds., 1999 Mind and Body Spaces: Geographies of Illness, Impairment and Disability. London: Routledge, s. 25–45. ISBN 9780415179034.

Imrie, R., 2000. Disability and Discourses of Mobility and Movement. Environment and Planning A. 32(9), 1641–1656. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a331

Imrie, R., 2016. Disability, Embodiment and the Meaning of the Home. In: Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds. Towards Enabling Geographies: ‘Disabled’ Bodies and Minds in Society and Space. London: Routledge, s. 23–44. ISBN 978‑1138248670.

Imrie, R. a C. Edwards, 2007. The Geographies of Disability: Reflections on the Development of a Sub‑Discipline. Geography Compass. 1(3), 623–640. ISSN 1749‑8198. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00032.x

Imrie, R. a P. Hall, 2001. An Exploration of Disability and the Development Process. Urban Studies. 38(2), 333–350. ISSN 0042‑0980. https://doi.org/10.1080/00420980124545

Imrie, R. a P. E. Wells, 1993a. Disablism, Planning and the Built Environment. Environment and Planning C: Government and Policy. 11(2), 213–231. ISSN 0263‑774X. https://doi.org/10.1068/c110213

Imrie, R. a P. E. Wells, 1993b. Creating Barrier‑free Environments. Town and Country Planning. 61(10), 278–281. ISSN 0040‑9960.

Ingold, T., 2000. The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge. ISBN 0‑415‑22832‑8.

Ingold, T., 2004. Culture on the Ground: The World Perceived through the Feet. Journal of material culture. 9(3), 315–340. ISSN 1359‑1835. https://doi.org/10.1177/1359183504046896

Ingold, T., 2005. The Eye of the Storm: Visual Perception and the Weather. Visual Studies. 20(2), 97–104. ISSN 1472‑586X. https://doi.org/10.1080/14725860500243953

Jacobson, R. D., 1998. Cognitive Mapping Without Sight: Four Preliminary Studies of Spatial Learning. Journal of Environmental Psychology. 18(3), 289–305. ISSN 0272‑4944. https://doi.org/10.1006/jevp.1998.0098

Jacobson, R. D. a R. M. Kitchin, 1997. GIS and People with Visual Impairments or Blindness: Exploring the Potential for Education, Orientation, and Navigation. Transactions in GIS. 2(4), 315–332. ISSN 1361‑1682. https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.1997.tb00060.x

Jansson, G., 2008. Haptics as a Substitute for Vision. In: Hersh, M. A. a M. A. Johnson, eds. Assistive technology for visually impaired and blind people. London: Springer, s. 135–166. ISBN 978‑1447158981. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-867-8_4

Jaňura, J., 2011. Geografická analýza přístupnosti města Brna pro vozíčkáře. Brno. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Geografický ústav.

Jaňura, J., 2012. Geografická studia postižení a přístupnosti. In: Osman, R. a P. Daněk. Sborník z workshopu Geografický výzkum v České republice Brno 2011. Brno: Tribun EU, s. 71–81. ISBN 978‑80‑263‑0246‑9.

Jaňura, J. a V. Toušek, 2012. Geografie, postižení a přístupnost: vozíčkáři v Brně. In: Frantál, B. a J. Maryáš, eds. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita, s. 94–107. ISBN 978‑80‑210‑5756‑2.

Kasemsuppakorn, P. a H. A. Karimi, 2009. Personalised Routing for Wheelchair Navigation. Journal of Location Based Services. 3(1), 24–54. ISSN 1748‑9725. https://doi.org/10.1080/17489720902837936

Kasemsuppakorn, P., H. A. Karimi, D. Ding a M. A. Ojeda, 2015. Understanding Route Choices for Wheelchair Navigation. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 10(3), 198–210. ISSN 1748‑3107. https://doi.org/10.3109/17483107.2014.898160

Kitchin, R., 1998. ‘Out of Place’, ‘Knowing One’s Place’: Space, Power and the Exclusion of Disabled People. Disability & society. 13(3), 343–356. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599826678

KITCHIN, R., 2000. Changing Geography: Disability, Space and Society. Sheffield: Geographical Association, 48 s. ISBN 978‑1899085873.

Kitchin, R., 2002. Participatory Mapping of Disabled Access. Cartographic Perspectives. (41), 44–54. ISSN 1048‑9053. https://doi.org/10.14714/CP41.563

Kitchin, R. a M. Blades, 2002. The Cognition of Geographic Space. London: I.B. Tauris. ISBN 978‑1860647055. https://doi.org/10.5040/9780755620951

Kitchin, R. M. a R. D. Jacobson, 1997. Techniques to Collect and Analyze the Cognitive Map Knowledge of Persons with Visual Impairment or Blindness: Issues of Validity. Journal of Visual Impairment & Blindness. 91(4), 360–376. ISSN 0145482X. https://doi.org/10.1177/0145482X9709100405

Kitchin, R. a R. Law, 2001. The Socio‑Spatial Construction of (In)Accessible Public Toilets. Urban studies. 38(2), 287–298. ISSN 0042‑0980. https://doi.org/10.1080/00420980124395

Kolářová, M., 2008. Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 8(2), 1–10. ISSN 2570‑6578.

Korotchenko, A., 2017. "It’s Not That I Can’t Walk": Older Adults’ Experiences of Using Canes and Walkers. Doctoral dissertation. University of British Columbia.

Korotchenko, A. a L. Hurd Clarke, 2014. Power Mobility and the Built Environment: The Experiences of Older Canadians. Disability & Society. 29(3), 431–443. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2013.816626

Korotchenko, A. a L. Hurd Clarke, 2016. Canadian Power Mobility Device Users’ Experiences of Ageing with Mobility Impairments. Ageing and Society. 36(6), 1238–1253. ISSN 0144‑686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X15000288

KOUTSKÁ, M., 2014. Kultura a kulturní instituce ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Brno. Disertační práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky.

Kruse, R. J., 2002. Social Spaces of Little People: The Experiences of the Jamisons. Social & Cultural Geography. 3(2), 175–191. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649360220133934

Kruse, R. J., 2010. Placing Little People: Dwarfism and Geographies of Everyday Life. In: Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds. Towards Enabling Geographies: ‘Disabled’ Bodies and Minds in Society and Space. Farnham: Ashgate, s. 183–198. ISBN 978‑0754675617.

Kusenbach, M., 2003. Street Phenomenology: The Go‑Along as Ethnographic Research Tool. Ethnography. 4(3), 455–485. ISSN 1466‑1381. https://doi.org/10.1177/146613810343007

Kusters, A., 2017a. Autogestion and Competing Hierarchies: Deaf and Other Perspectives on Diversity and the Right to Occupy Space in the Mumbai Suburban Trains. Social & Cultural Geography. 18(2), 201–223. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649365.2016.1171387

Kusters, A., 2017b. When Transport Becomes a Destination: Deaf Spaces and Networks on the Mumbai Suburban Trains. Journal of cultural geography. 34(2), 170–193. ISSN 1940‑6320. https://doi.org/10.1080/08873631.2017.1305525

Kymlicka, W. a A. Patten, 2003. Language Rights and Political Theory. Annual Review of Applied Linguistics. 23, 3–21. ISSN 0267‑1905. https://doi.org/10.1017/S0267190503000163

Ley, D., 2000. Behavioural geography. In: Johnston, R. et al. The Dictionary of Human Geography. Malden: Blackwell, s. 42–45. ISBN 9780631205616.

Loomis, J. M., R. G. Golledge a R. L. Klatzky, 1998. Navigation System for the Blind: Auditory Display Modes and Guidance. Presence. 7(2), 193–203. ISSN 1054‑7460. https://doi.org/10.1162/105474698565677

LOOMIS, J. M., D. R. MONTELLO a R. L. KLATZKY, 2010. Reginald G. Golledge (1937-2009). Progress in Human Geography. 34(5), 678–690. ISSN 1477‑0288. https://doi.org/10.1177/0309132510362433

Longhurst, R., 2010. The Disabling Affects of Fat: The Emotional and Material Geographies of Some Women Who Live in Hamilton, New Zealand. In: Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds. Towards Enabling Geographies: ‘Disabled’ Bodies and Minds in Society and Space. Farnham: Ashgate, s. 199–216. ISBN 978‑0754675617.

Macpherson, H., 2009a. The Intercorporeal Emergence of Landscape: Negotiating Sight, Blindness, and Ideas of Landscape in the British Countryside. Environment and Planning A. 41(5), 1042–1054. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a40365

Macpherson, H., 2009b. Articulating Blind Touch: Thinking through the Feet. The Senses and Society. 4(2), 179–193. ISSN 1745‑8927. https://doi.org/10.2752/174589309X425120

Macpherson, H., 2010. Non‑Representational Approaches to Body–Landscape Relations. Geography Compass. 4(1), 1–13. ISSN 1749‑8198. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00276.x

Macpherson, H., 2017. Walkers with Visual‑Impairments in the British Countryside: Picturesque Legacies, Collective Enjoyments and Well‑Being Benefits. Journal of Rural Studies. 51, 251–258. ISSN 0743‑0167. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.10.001

Martin, C., 2011. Fog‑Bound: Aerial Space and the Elemental Entanglements of Body‑with‑World. Environment and Planning D: Society and Space. 29(3), 454–468. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d10609

Marston, J. R., J. M. Loomis, R. L. Klatzky a R. G. Golledge, 2007. Nonvisual Route Following with Guidance from a Simple Haptic or Auditory Display. Journal of Visual Impairment & Blindness. 101(4), 203–211. ISSN 0145482X. https://doi.org/10.1177/0145482X0710100403

Massey, D., 2005. For Space. London: Sage. ISBN 978‑1412903622.

Matthews, M. H., L. Beale, P. Picton a D. Briggs, 2003. Modelling Access with GIS in Urban Systems (MAGUS): Capturing the Experiences of Wheelchair Users. Area. 35(1), 34–45. ISSN 0004‑0894. https://doi.org/10.1111/1475-4762.00108

Matthews, M. H. a P. Vujakovic, 1995. Private Worlds and Public Places: Mapping the Environmental Values of Wheelchair Users. Environment and Planning A. 27(7), 1069–1083. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a271069

Meyers, A. R., J. J. Anderson, D. R. Miller, K. Shipp a H. Hoenig, 2002. Barriers, Facilitators, and Access for Wheelchair Users: Substantive and Methodologic Lessons from a Pilot Study of Environmental Effects. Social science & medicine. 55(8), 1435–1446. ISSN 0277‑9536. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00269-6

Miaux, S., L. Drouin, P. Morency, S. Paquin, L. Gauvin a C. Jacquemin, 2010. Making the Narrative Walk‑in‑Real‑Time Methodology Relevant for Public Health Intervention: Towards an Integrative Approach. Health & place. 16(6), 1166–1173. ISSN 1353‑8292. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.08.002

Monforte, J., B. Smith a V. Pérez‑Samaniego, 2019. ‘It’s Not a Part of Me, but It Is What It Is’: The Struggle of Becoming En‑wheeled after Spinal Cord Injury. Disability and rehabilitation. 1–7. ISSN 09638288.

Morávková, H., 2020. Zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna: Pohledem slyšící autorky. Brno. Diplomová práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra sociologie.

Moser, I., 2000. Against Normalisation: Subverting Norms of Ability and Disability. Science as Culture. 9(2), 201–240. ISSN 0950‑5431. https://doi.org/10.1080/713695234

Moser, I., 2005. On Becoming Disabled and Articulating Alternatives: The Multiple Modes of Ordering Disability and Their Interferences. Cultural Studies. 19(6), 667–700. ISSN 0950‑2386. https://doi.org/10.1080/09502380500365648

Moser, I., 2006a. Disability and the Promises of Technology: Technology, Subjectivity and Embodiment Within an Order of the Normal. Information, Communication & Society. 9(3), 373–395. ISSN 1369118X. https://doi.org/10.1080/13691180600751348

Moser, I., 2006b. Sociotechnical Practices and Difference: On the Interferences between Disability, Gender, and Class. Science, Technology, & Human Values. 31(5), 537–564. ISSN 0162‑2439. https://doi.org/10.1177/0162243906289611

Moser, I. a J. Law, 1999. Good Passages, Bad Passages. The Sociological Review. 47(1S), 196–219. ISSN 0038‑0261. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1999.tb03489.x

Mulíček, O., R. Osman a D. Seidenglanz, 2013. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 49(5), 781–810. ISSN 0038‑0288. https://doi.org/10.13060/00380288.2013.49.5.06

Murdoch, J., 2006. Post‑Structuralist Geography: A Guide to Relational Space. London: Sage. ISBN 978‑0761974246.

Napolitano, S., 1995. Mobility Impairment. In: HALES, G., ed. Beyond Disability: Towards an Enabling Environment. London: Sage, s. 30–35. ISBN 978‑0803979574.

Neis, P. a D. Zielstra, 2014. Generation of a Tailored Routing Network for Disabled People Based on Collaboratively Collected Geodata. Applied Geography. 47, 70–77. ISSN 0143‑6228. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.12.004

Nelb Sinecka, J., 2017. “I Have Never Met a Student With a Disability in My 15 Years of Teaching”: Accessibility of Higher Education for Students With Disabilities – A Case Study From Abroad. In: The Future of Accessibility in International Higher Education. Hershey (Pennsylvania): IGI Global, s. 139–155. ISBN 9781522525608. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2560-8.ch009

Neuville, E., M. Izaute a L. Trassoudaine, 2009. A Wayfinding Pilot Study: The Use of the Intelligent Public Vehicle by People with Visual Impairment. British journal of visual impairment. 27(1), 65–74. ISSN 1744‑5809. https://doi.org/10.1177/0264619608097747

O’Brien, D., L. Stead a N. Nourse, 2019. Bristol Deaf Memories: Archives, Nostalgia and the Loss of Community Space in the Deaf Community in Bristol. Social & Cultural Geography. 20(7), 899–917. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649365.2017.1392591

Oliver, M., 1990. The Politics of Disablement. London: Macmillan. ISBN 978‑0‑333‑43293‑8.

Osman, R., 2010. Specifika časoprostorového chování imobilních osob. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna — 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 478–482. ISBN 978‑80‑7368‑903‑2.

Osman, R., 2012. Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením. In: Temelová, J., L. Pospíšilová a M. Ouředníček, eds. Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 77–98. ISBN 978‑80‑7380‑378‑0.

Osman, R., 2014a. Sociální prostor. In: Matoušek, R. a R. Osman, eds. Prostor(y) geografie. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 33–58. ISBN 9788024627335.

Osman, R., 2014b. Městská teritorialita na příkladu města Brna. Brno. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Geografický ústav.

Osman, R., 2015. 7 čili sedm dní v sedě. Vozíčkář [online]. Dostupné z: http://www.vozickar.com/7‑cili‑sedm‑dni‑v‑sede‑komplet‑den‑prvni/

OSMAN, R., 2019. Jet pěšky / Geografie „vozíčkářů a vozíčkářek“. In: OSMAN, R. a L. POSPÍŠILOVÁ, eds. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 29–67. ISBN 978‑80‑246‑4255‑0.

OSMAN, R. a P. DOBOŠ, 2019. Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města. Sociální studia / Social Studies. 16(1), 33–55. ISSN 1214‑813X. https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-33

OSMAN, R. a B. FRANTÁL, 2012. Časová kultura ‘kyborgů’. In: Frantál, B. a J. Maryáš, eds. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita, s. 81–93. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5756-2012

OSMAN, R. a L. POSPÍŠILOVÁ, 2016. Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 17(1), 63–76. ISSN 2570‑6578. https://doi.org/10.13060/12130028.2016.17.1.256

OSMAN, R. a H. PORKERTOVÁ, 2022. The Social Stone: A Story of Transformation from Ableist to Accessible Topology. Social & Cultural Geography. ISSN 1464‑9365. (v recenzním řízení).

PANKAU, J., 2019. E‑Access to the City? Mapping Applications for People with Disabilities. Ethics in Progress. 10(2). 118–134. ISSN 2084‑9257. https://doi.org/10.14746/eip.2019.2.11

PAPADIMITRIOU, C., 2008. Becoming En‑wheeled: The Situated Accomplishment of Re‑embodiment as a Wheelchair User after Spinal Cord Injury. Disability & society. 23(7), 691–704. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687590802469420

PARENT, L., 2016. The Wheeling Interview: Mobile Methods and Disability. Mobilities. 11(4), 521–532. ISSN 1745‑0101. https://doi.org/10.1080/17450101.2016.1211820

PARK, D. C., J. P. RADFORD a M. H. VICKERS, 1998. Disability Studies in Human Geography. Progress in human geography. 22(2), 208–233. ISSN 0309‑1325. https://doi.org/10.1191/030913298672928786

PATERSON, M., 2006a. ‘Seeing with the Hands’: Blindness, Touch and the Enlightenment Spatial Imaginary. British Journal of Visual Impairment. 24(2), 52–59. ISSN 1744‑5809. https://doi.org/10.1177/0264619606063399

PATERSON, M., 2006b. Seeing with the Hands, Touching with the Eyes: Vision, Touch and the Enlightenment Spatial Imaginary. The Senses and Society. 1(2), 225–243. ISSN 1745‑8927. https://doi.org/10.2752/174589206778055538

PATERSON, M., 2006c. Feel the Presence: Technologies of Touch and Distance. Environment and Planning D: Society and Space. 24(5), 691–708. ISSN 0263‑7758. https://doi.org/10.1068/d394t

PATERSON, M., 2009. Haptic Geographies: Ethnography, Haptic Knowledges and Sensuous Dispositions. Progress in human geography. 33(6), 766–788. ISSN 0309‑1325. https://doi.org/10.1177/0309132509103155

PATERSON, K. a B. HUGHES, 1999. Disability Studies and Phenomenology: The Carnal Politics of Everyday Life. Disability & Society. 14(5), 597–610. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599925966

PÉREZ LIEBERGESELL, N., P. W. VERMEERSCH a A. HEYLIGHEN, 2019. Through the Eyes of a Deaf Architect: Reconsidering Conventional Critiques of Vision‑Centered Architecture. The Senses and Society. 14(1), 46–62. ISSN 1745‑8927. https://doi.org/10.1080/17458927.2019.1569349

PHILLIPS, M., 2005. Contested Worlds: An Introduction to Human Geography. Aldershot: Ashgate, 464 s. ISBN 0754641120.

POLS, J. a I. MOSER, 2009. Cold Technologies versus Warm Care? On Affective and Social Relations with and through Care Technologies. Alter. 3(2), 159–178. ISSN 1875‑0672. https://doi.org/10.1016/j.alter.2009.01.003

PORKERTOVÁ, H., 2017. Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností. Brno. Disertační práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra sociologie.

PORKERTOVÁ, H., 2019a. Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem. Sociální studia / Social Studies. 16(1), 13–32. ISSN 1214‑813X. https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-13

PORKERTOVÁ, H., 2019b. Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuzo‑guattariovské perspektivě. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 55(5), 561–585. ISSN 0038‑0288. https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.5.477

PORKERTOVÁ, H., 2020. “Almost Equal”: Confronting Norms and Normality in Experiencing Visual Disability. Critical Sociology. 47(7–8). s. 1331–1347. ISSN 1569‑1632. https://doi.org/10.1177/0896920520945364

PORKERTOVÁ, H., 2022. Revising Modern Divisions between Blindness and Sightedness: Doing Knowledge in Blind Assemblages. The Sociological Review. ISSN 0038‑0261. (v tisku)

POSPÍŠILOVÁ, L. a R. OSMAN, 2019. Po paměti / Geografie „nevidomých“. In: Osman, R. a L. Pospíšilová. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 213–249. ISBN 9788024642550.

POWER, A., 2013 Making Space for Belonging: Critical Reflections on the Implementation of Personalised Adult Social Care under the veil of meaningful inclusion. Social Science & Medicine. 88, 68–75. ISSN 0277‑9536. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.04.008

POWER, A. a M. GAETE‑REYES, 2019. Neoliberal Abandonment in Disability Housing Provision: A Look at England and Chile. Housing Studies. 34(5), 741–760. ISSN 0267‑3037. https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1478068

PRITCHARD, E., 2020. Incongruous Encounters: The Problem of Accessing Accessible Spaces for People with Dwarfism. Disability & Society. 36(4), 541–560. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1755236

PRITCHARD, E., 2021. Dwarfism, Spatiality and Disabling Experiences. Routledge. ISBN 978‑0367459062. https://doi.org/10.4324/9781003026051

REBERNIK, N., B. GOLICNIK MARUSIC, A. BAHILLO a E. OSABA, 2019. A 4‑Dimensional Model and Combined Methodological Approach to Inclusive Urban Planning and Design for All. Sustainable Cities and Society. 44, 195–214. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.001

REBERNIK, N., P. FAVERO a A. BAHILLO, 2021. Using Digital Tools and Ethnography for Rethinking Disability Inclusive City Design - Exploring Material and Immaterial Dialogues. Disability & Society. 36(6), 952–977. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1779035

REEVE, D., 2012. Cyborgs, Cripples and iCrip: Reflections on the Contribution of Haraway to Disability Studies. In: Goodley, D, B. Hughes a L. Davis, eds. Disability and Social Theory. London: Palgrave Macmillan, s. 91–111. ISBN 978‑1349318230. https://doi.org/10.1057/9781137023001_6

RIPAT, J., M. VERDONCK a R. J. CARTER, 2018. The Meaning Ascribed to Wheeled Mobility Devices by Individuals Who Use Wheelchairs and Scooters: A Metasynthesis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 13(3), 253–262. ISSN 1748‑3107. https://doi.org/10.1080/17483107.2017.1306594

RODAWAY, P., 2002. Sensuous Geographies: Body, Sense and Place. London: Routledge. ISBN 9781134880706. https://doi.org/10.4324/9780203082546

RODGER, S., D. JACKSON, J. VINES, J. MCLAUGHLIN a P. WRIGHT, 2019. JourneyCam: Exploring Experiences of Accessibility and Mobility among Powered Wheelchair Users through Video and Data. In: Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, s. 1–15. ISBN 978‑1‑4503‑5970‑2. https://doi.org/10.1145/3290605.3300860

SHAKESPEARE, T., 1993. Re‑presenting Disabled People. Disability, Handicap & Society. 8(1), 95–101. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/02674649366780081

SHAKESPEARE, T., 1995. Re‑defining the Disability Problem. Critical Public Health. 6(2), 4–9. ISSN 0958‑1596. https://doi.org/10.1080/09581599508409047

SHAKESPEARE, T., 1996. Rules of Engagement: Doing Disability Research. Disability & Society. 11(1), 115–121. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599650023380

SHAKESPEARE, T., 1998. Disability Reader: Social Science Perspectives. London: Continuum. ISBN 978‑0826453600.

SHAKESPEARE, T., 2006. Disability Rights and Wrongs. London: Routledge. ISBN 978‑0415347198. https://doi.org/10.4324/9780203640098

SHAKESPEARE, T. 2014. Disability Rights and Wrongs Revisited. New York: Routledge. ISBN 978‑0415527606. https://doi.org/10.4324/9781315887456

SHELLER, M., 2004. Automotive Emotions: Feeling the Car. Theory, culture & society. 21(4–5), 221–242. ISSN 0263‑2764. https://doi.org/10.1177/0263276404046068

SIBLEY, D., 1995. Geographies of Exclusion: Society and Difference in the West. London: Routledge. ISBN 9780415119252.

SINECKA, J., 2007. Disability Law in the Czech Republic: A Case Study. Disability Studies Quarterly. 27(1/2). ISSN 1041‑5718. https://doi.org/10.18061/dsq.v27i1/2.14

SINECKA, J., 2008a. ‘I Am Bodied’. ‘I Am Sexual’. ‘I Am Human’. Experiencing Deafness and Gayness: a Story of a Young Man. Disability & Society. 23(5), 475–484. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687590802177049

SINECKA, J., 2008b. Czech Republic: Empowerment of D(/d)eaf Community through Education (1945‑2006). In: Gabel, S. a S. Danforth, eds. Disability & the Politics of Education: An International Reader. New York: Peter Lang, s. 275–289. ISBN 978‑0820488943.

SINECKA, J., 2009. The Czech Republic: Report on the Current State of Disability Law and Policy. Journal of Disability Policy Studies. 19(4), 195–203. ISSN 1044‑2073. https://doi.org/10.1177/1044207308314947

SIMPSON, P., 2019. Elemental Mobilities: Atmospheres, Matter and Cycling Amid the Weather‑World. Social & Cultural Geography. 20(8), 1050–1069. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1428821

SKELTON, T. a G. VALENTINE, 2003a. ‘It Feels like Being Deaf Is Normal’: An Exploration into the Complexities of Defining D/deafness and Young D/deaf People’s Identities. The Canadian Geographer / Le Géographe Canadien. 47(4), 451–466. ISSN 0008‑3658. https://doi.org/10.1111/j.0008-3658.2003.00035.x

SKELTON, T. a G. VALENTINE, 2003b. Political Participation, Political Action and Political Identities: Young D/deaf People’s Perspectives. Space and polity. 7(2), 117–134. ISSN 1356‑2576. https://doi.org/10.1080/1356257032000133892

SKELTON, T. a G. VALENTINE, 2010. It’s My Umbilical Cord to the World… the Internet: D/deaf and Hard of Hearing People’s Information and Communication Practices. In: Chouinard, V., E. Hall a R. Wilton, eds. Towards enabling geographies: ‘Disabled’ bodies and minds in society and space. Farnham: Ashgate, s. 85–106. ISBN 978‑0754675617.

SOLVANG, P. K. a H. HAUALAND, 2014. Accessibility and Diversity: Deaf Space in Action. Scandinavian Journal of Disability Research. 16(1), 1–13. ISSN 1501‑7419. https://doi.org/10.1080/15017419.2012.761158

SPINNEY, J., R. ALDRED a K. BROWN, 2015. Geographies of Citizenship and Everyday (Im)mobility. Geoforum. 64, 325–332. ISSN 0016‑7185. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.04.013

Stehlíková, J., 2012. Mapa přístupnosti města Brna pro vozíčkáře – teoretická východiska a vlastní řešení. Brno. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Geografický ústav.

STEHLÍKOVÁ, J., 2018. Mapování přístupnosti pro pohybově postižené. Brno. Teze disertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Geografický ústav.

STEHLÍKOVÁ, J. a T. ŘEZNÍK, 2018. An Accessible Brno City Centre for People with Impaired Mobility. Journal of Maps. 14(1), 81–87. ISSN 1744‑5647. https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1526716

STEPHENS, L., S. RUDDICK a P. MCKEEVER, 2015. Disability and Deleuze: An Exploration of Becoming and Embodiment in Children’s Everyday Environments. Body and Society. 21(2), 194–220. ISSN 1357‑034X. https://doi.org/10.1177/1357034X14541155

STEWART, J., J. HARRIS a B. SAPEY, 1999. Disability and Dependency: Origins and Futures of ‘Special Needs’ Housing for Disabled People. Disability & Society. 14(1), 5–20. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599926343

SYNEK, M. a R. CARBOCH, 2014. Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. Biograf. 60, 3–37. ISSN 1211‑5770.

SYNEK, M., D. HRADCOVÁ, R. CARBOCH a D. JAHODOVÁ, 2019. Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 55(5), 587–613. ISSN 0038‑0288. https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.5.478

SYNEK, M., D. HRADCOVÁ, D. JAHODOVÁ a R. CARBOCH, 2017. O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí. Biograf. 65–66, 5–51. ISSN 1211‑5770.

ŠAKAJA, L., 2020. The Non‑Visual Image of the City: How Blind and Visually Impaired White Cane Users Conceptualize Urban Space. Social & Cultural Geography. 21(6), 862–886. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1534262

ŠAKAJA, L., K. BAŠIĆ, R. VUK, Z. STIPERSKI a A. HORVAT, 2019. Accessibility in Zagreb for Power Wheelchair Users. Hrvatski geografski glasnik. 81(2), 43–68. ISSN 1331‑5854. https://doi.org/10.21861/HGG.2019.81.02.02

VACKOVÁ, B. a L. GALČANOVÁ, 2014. Prostory domova. In: Matoušek, R. a R. Osman, eds. Prostor(y) geografie. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 167–187. ISBN 9788024627335.

VALENTINE, G. a T. SKELTON, 2003. Living on the Edge: The Marginalisation and ‘Resistance’of D/deaf Youth. Environment and Planning A. 35(2), 301–321. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a3572

VALENTINE, G. a T. SKELTON, 2007. The Right to Be Heard: Citizenship and Language. Political Geography. 26(2), 121–140. ISSN 9626298. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.09.003

VALENTINE, G. a T. SKELTON, 2008. Changing Spaces: The Role of the Internet in Shaping Deaf Geographies. Social & Cultural Geography. 9(5), 469–485. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649360802175691

VANNINI, P., D. WASKUL, S. GOTTSCHALK a T. ELLIS‑NEWSTEAD, 2012. Making Wense of the Weather: Dwelling and Weathering on Canada’s Rain Coast. Space and Culture. 15(4), 361–380. ISSN 1206‑3312. https://doi.org/10.1177/1206331211412269

VUJAKOVIC, P., 1992. Mapping Another World?. Access by design. 57, 14–16. ISSN 0959‑1591.

VUJAKOVIC, P. a M. H. MATTHEWS, 1991. Mapping with Empathy: Mapping the ‘Real World’ with Disabled People. In: RUBACZUK, K. a M. BLAKEMORE. Mapping the Nations: Proceedings of the 15th Conference of the International Cartographic Association. London: ICA, s. 197–205. ISBN 9780951812426.

VUJAKOVIC, P. a M. H. MATTHEWS, 1993. Coventry Access and Mobility Mapping Project. Report to Coventry City Council and Coventry University. Division of Geography, Coventry University.

VUJAKOVIC, P. a M. H. MATTHEWS, 1994. Contorted, Folded, Torn: Environmental Values, Cartographic Representation and the Politics of Disability. Disability & Society. 9(3), 359–374. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599466780391

WATSON, N. a B. WOODS, 2005. No Wheelchairs Beyond this Point: A Historical Examination of Wheelchair Access in the Twentieth Century in Britain and America. Social Policy and Society. 4(1), 97. ISSN 1474‑7464. https://doi.org/10.1017/S1474746404002222

WILTON, R. a J. HORTON, 2020. Disabling and Enabling Geographies: Celebrating 20 years of Research in Social and Cultural Geography. Social & Cultural Geography. 21(7), 1021–1028. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1675750

WINANCE, M., 2006. Trying Out the Wheelchair: The Mutual Shaping of People and Devices through Adjustment. Science, Technology, & Human Values. 31(1), 52–72. ISSN 0162‑2439. https://doi.org/10.1177/0162243905280023

WINANCE, M., 2019. ‘Don’t Touch/Push Me!’ From Disruption to Intimacy in Relations with One’s Wheelchair: An Analysis of Relational Modalities between Persons and Objects. The Sociological Review. 67(2), 428–443. ISSN 0038‑0261. https://doi.org/10.1177/0038026119830916

WOLCH, J. a M. DEAR, 1989. The Power of Geography: How Territory Shapes Social Life. Boston: Unwin Hyman. ISBN 978‑0044452287.

WOLPERT, J., 1964. The Decision Process in Spatial Context. Annals of the Association of American Geographers. 54(4), 537–558. ISSN 2469‑4452. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1964.tb01783.x

WOODS, B. a N. WATSON, 2003. A Short History of the Powered Wheelchair. Assistive Technology. 15(2), 164–180. ISSN 1040‑0435. https://doi.org/10.1080/10400435.2003.10131900

WORTH, N., 2011. Evaluating Life Maps as a Versatile Method for Lifecourse Geographies. Area. 43(4), 405–412. ISSN 0004‑0894. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00973.x

WORTH, N., 2013. Visual Impairment in the City: Young People’s Social Strategies for Independent Mobility. Urban Studies. 50(3), 574–586. ISSN 0042‑0980. https://doi.org/10.1177/0042098012468898

WORTH, N., L. SIMARD‑GAGNON a V. CHOUINARD, 2017. Disabling Cities. In: PEAKE, L. a A. BAIN, eds. Urbanization in Global Context: Canadian Perspectives. Don Mills (Ontario): Oxford University Press, s. 309–325. ISBN 978‑0199021536.