Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

První kapitola knihy má hned několik cílů. Představuje, o čem kniha je, proč se vlastně jmenuje Geografie bariér a proč má smyl se zabývat něčím, jako je právě geografie bariér. Obecně tedy představuje problematiku, jíž je přístupnost prostoru, služeb a informací, respektive problém, že jejich přístupnost je limitována přítomností různých typů bariér. Konkrétně se kapitola dotýká témat veřejného prostoru, různých druhů bariér a politik přístupnosti, které společně vytváří rámec celé knihy. Když v kapitole přemýšlíme o bariérách, nepřemýšlíme pouze o bariérách na úrovni ulic a náměstí, ale přemýšlíme o bariérách ve veřejném prostoru v širším slova smyslu, tedy o bariérách ve veřejných budovách, institucích, službách, webových stránkách, informačních systémech, aplikacích atp. Bariéra ve veřejném prostoru tak nemusí být pouze materiální povahy, ale může být i sociální, komunikační, technologická atp. V rámci knihy uvažujeme o třech typech bariér. Prvními jsou ony otravné materiální nesnížené obrubníky, chybějící vodicí linie, neoznačené výkopy atp. Tedy bariéry našeho každodenního života – každodenní bariéry. Na příkladu odstraňování každodenních bariér nicméně uvažujeme i o druhém typu bariér, se kterými se lze setkat při etablování politik přístupnosti v České republice. Tento typ bariér označujeme jako bariéry politické. Třetím a posledním typem bariér, kterého si všímáme spíše okrajově, jsou bariéry, které bychom mohli nazvat jako bariéry postsocialistické, tedy bariéry vyplývající z vývoje významu postižení ve společnosti, která si prošla socialistickým obdobím. Kapitola postupně představuje jednotlivé typy bariér i důsledky, které mají pro etablování politik přístupnosti v České republice. Současně kapitola nabízí i základní představení jednotlivých kapitol a porovnání různých přístupů jejich autorských kolektivů k postižení. Úvodní kapitola taktéž poskytuje základní informace o tom, jak celou knihu číst, věnuje se zdůvodnění používaného jazyka, struktuře knihy, ale třeba i vysvětlení jednotlivých zvýraznění a rámečků.


Reference

ATKINSON, R., 2003. Domestication by Cappuccino or a Revenge on Urban Space? Control and Empowerment in the Management of Public Spaces. Urban Studies. 40(9), 1829–1843. ISSN 0042‑0980. https://doi.org/10.1080/0042098032000106627

BARNES, C. a A. Sheldon, 2010. Disability, Politics and Poverty in a Majority World Context. Disability & Society. 25(7), 771–782. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2010.520889

BEVERNAGE, B., 2016. Tales of Pastness and Contemporaneity: On the Politics of Time in History and Anthropology. Rethinking History. 20(3), 352–374. ISSN 1364‑2529. https://doi.org/10.1080/13642529.2016.1192257

CHAKRABARTY, D., 2008. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton (New Jersey): Princeton University Press. ISBN 978‑0691130019. https://doi.org/10.1515/9781400828654

CHALLAND, B., 2009. 1989, Contested Memories and the Shifting Cognitive Maps of Europe. European Journal of Social Theory. 12(3), 397–408. ISSN 1368‑4310. https://doi.org/10.1177/1368431009338766

CHOUINARD, V., 2012. Pushing the Boundaries of Our Understanding of Disability and Violence: Voices from the Global South (Guyana). Disability & Society. 27(6), 777–792. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.686880

CHOUINARD, V., 2014. Precarious Lives in the Global South: On Being Disabled in Guyana. Antipode. 46(2), 340–358. ISSN 0066‑4812. https://doi.org/10.1111/anti.12046

CHOUINARD, V., 2015. Contesting Disabling Conditions of Life in the global South: Disability Activists’ and Service Providers’ Experiences in Guyana. Disability & Society. 30(1), 1–14. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2014.986565

FABIAN, J., 2014. Time and the Other: How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231169264. https://doi.org/10.7312/fabi16926

FREEMAN, E., 2010. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham (North Carolina): Duke University Press. ISBN 978‑0822348047. https://doi.org/10.1215/9780822393184

HAMRAIE, A., 2017. Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. Minneapolis (Minnesota): University of Minnesota Press. ISBN 9781517901646. https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt79d

IMRIE, R., 2000. Disability and Discourses of Mobility and Movement. Environment and Planning A. 32(9), 1641–1656. ISSN 0308518X. https://doi.org/10.1068/a331

IMRIE, R., 2012. Universalism, Universal Design and Equitable Access to the Built Environment. Disability and rehabilitation. 34(10), 873–882. ISSN 09638288. https://doi.org/10.3109/09638288.2011.624250

JORDHEIM, H., 2014. Introduction: Multiple Times and the Work of Synchronization. History and Theory. 53(4), 498–518. ISSN 0018‑2656. https://doi.org/10.1111/hith.10728

KLINKE, I., 2013. Chronopolitics: A Conceptual Matrix. Progress in Human Geography. 37(5), 673–690. ISSN 0309‑1325. https://doi.org/10.1177/0309132512472094

KOMARDJAJA, I., 2001. New Cultural Geographies of Disability: Asian Values and the Accessibility Ideal. Social & Cultural Geography. 2(1), 77–86. ISSN 1464‑9365. https://doi.org/10.1080/14649360020028285

KOLÁŘOVÁ, K., 2012b. Tělesná jinakost, ne/způsobilost, „postižení“, hendikep… K politice překladu a teoretickému vymezení pojmů. In: KOLÁŘOVÁ, K., ed. Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 41–63. ISBN 9788074190506.

KULPA, R. a J. MIZIELIŃSKA, eds., 2011. De‑Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. Farnham (GB): Ashgate. ISBN 9781409402428.

LEFEBVRE, H., 1996. Writings on Cities. Editovaly a přeložily KOFMAN, E. a E. LEBAS. Oxford: Blackwell. ISBN 31‑19188‑7.

LOFLAND, L., 1972. Self‑Management in Public Settings: Part II. Urban Life and Culture. 1(2), 217–231. ISSN 0049‑5662. https://doi.org/10.1177/089124167200100205

McRUER, R., 2018. Crip Times: Disability, Globalization, and Resistance. New York: New York University Press. ISBN 9781479874156. https://doi.org/10.2307/j.ctt1pwt9nj

MEEKOSHA, H., 2011. Decolonising Disability: Thinking and Acting Globally. Disability & Society. 26(6), 667–682. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2011.602860

MITCHELL, D., 1995. The End of Public Space? People’s Park, Definitions of the Public, and Democracy. Annals of the Association of American Geographers. 85(1), 108–133. ISSN 1467‑8306.

MIZIELIŃSKA, J. a R. KULPA, 2011. ‘Contemporary Peripheries’: Queer Studies, Circulation of Knowledge and East/West Divide. In: KULPA, R. a J. MIZIELIŃSKA, eds. De‑Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. Farnham (GB): Ashgate, s. 11–26. ISBN 9781409402428. https://doi.org/10.4324/9781315576107-2

MLADENOV, T., 2017. Disability and Postsocialism (Interdisciplinary Disability Studies). London: Routledge. ISBN 9780367352479. https://doi.org/10.4324/9781315306834

MPSV, 2015. Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných [online]. Tisková zpráva. [cit. 28. 1. 2016]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/775720/TZ_080115a.pdf/8af7edc8‑a148‑ed42‑0677‑db1dc0f5b715

OSMAN, R. a R. MATOUŠEK, 2014. Úvod obratem. In: MATOUŠEK, R. a R. OSMAN, eds. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, s. 9–18. ISBN 9788024627335.

OSMAN, R. a H. PORKERTOVÁ, 2022. The Social Stone: A Story of Transformation from Ableist to Accessible Topology. Social nad Cultural Geography (v recenzním řízení).

PÉREZ LIEBERGESELL, N., P. W. VERMEERSCH a A. HEYLIGHEN, 2019. Through the Eyes of a Deaf Architect: Reconsidering Conventional Critiques of Vision‑Centered Architecture. The Senses and Society. 14(1), 46–62. ISSN 1745‑8927. https://doi.org/10.1080/17458927.2019.1569349

PHILLIPS, S. D., 2012. Representations of Disability in Print News Media in Postsocialist Ukraine. Disability & Society. 27(4), 487–502. ISSN 0968‑7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.662826

POSPĚCH, P., 2013. Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 49(1), 75–100. ISSN 2336‑128X. https://doi.org/10.13060/00380288.2013.49.1.04

RASELL, M. a E. IARSKAIA‑SMIRNOVA, 2013. Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union: History, policy and everyday life. New York: Routledge. ISBN 978‑1138687400. https://doi.org/10.4324/9781315866932

SAMUELS, E. a E. FREEMAN, 2021. Introduction: Crip Temporalities. South Atlantic Quarterly. 120(2), 245–254. ISSN 0038‑2876. https://doi.org/10.1215/00382876-8915937

SINECKA, J., 2009. The Czech Republic: Report on the Current State of Disability Law and Policy. Journal of Disability Policy Studies. 19(4), 195–203. ISSN 1044‑2073. https://doi.org/10.1177/1044207308314947

WARF, B. a S. ARIAS, eds., 2009. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Abingdon, New York: Routledge. ISBN 978‑0415762212.

WORTH, N., L. SIMARD‑GAGNON a V. CHOUINARD, 2017. Disabling Cities. In: PEAKE, L. a A. BAIN, eds. Urbanization in Global Context: Canadian Perspectives. Don Mills (Ontario): Oxford University Press, s. 309–325. ISBN 978-0199021536.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 38, ze dne 15. 5. 2000. ISSN 1211‑1244.