XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Chronická onemocnění ovlivňují kvalitu života rodin nemocných osob v tělesné, ekonomické, psychické a subjektivní pohodě. Cílem příspěvku je: a) stanovit ekonomické a sociální důsledky onemocnění dítěte pro rodiny a b) identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat vznik a rozvoj astmatu u dětí. Data pocházejí z 201 dotazníků určených rodičům dětí léčících se v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Jsou hodnocena pomocí korelační analýzy, Kruskal-Wallisova a chí-kvadrát testu. Více jak polovině rodin komplikuje onemocnění dítěte přítomnost v zaměstnání, rodiny vykazují zvýšení finančních nákladů spojených s léčbou a finanční ztrátu v době péče o nemocné dítě. Třetina dětských pacientů má ve škole problémy se zameškaným učivem, průměrná absence je 8 týdnů ve školním roce, a každé desáté dítě obtížně navazuje sociální kontakty. Analýzy vnějších faktorů ve vztahu k astmatu prokazují vliv vzdělání na kuřáctví v rodině, ale nepotvrdily vliv věku a vzdělání matky na porodní hmotnost dítěte, ani na druh porodu. Z výsledků je zřejmé, že astma nepříznivě zasahuje do kvality života astmatika i jeho rodiny. Nemoc se tak spojuje se sociálními a psychickými konsekvencemi, omezuje vykonávání školních i pracovních činností a dalších aktivit a má kromě zdravotních důsledků také důsledky sociálně-ekonomické.

Klíčová slova

kvalita života, astma, rodina, sociální a ekonomické ukazatele, korelační analýza


Reference

 • BÁRTLOVÁ, S., (2003). Sociologie medicíny a zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. ISBN 80-7013-391-0.
 • BÖHMOVÁ, O., (2019). České porodníky trápí vysoký věk prvorodiček a stoupající počet žen v rizikovém těhotenství. Zdravotnický deník [online]. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/03/ceske-porodniky-trapi-vysoky-vek-prvorodicek-stoupajici-pocet-zen-rizikovem-tehotenstvi/.
 • BORGES DO NASCIMENTO, I. J., CACIC, N., ABDULAZEEM, H. M. et al., (2020). Novel coronavirus infection (COVID-19) in humans: a scoping review and meta-analysis. Journal of Clinical Medicine, vol. 9, no. 4, pp. E941. ISSN 2077-0383. DOI: 10.3390/jcm9040941.
 • ČELEDOVÁ, L., HOLČÍK, J., (2017). Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3809-6.
 • ČSÚ, Č., (2020). Statistická ročenka České republiky - 2019. Český statistický úřad [online]. [cit. 2021-01-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/4-obyvatelstvo-h81bro1zit.
 • Di NOVI, C., (2013). The indirect effect of fine particulate matter on health through individuals’ life-style. The Journal of Socio-Economics, vol. 44(C), pp. 27-36. ISSN 1053-5357. DOI: 10.1016/j.socec.2013.02.002
 • GENT, R. E. M. VAN ESSEN, L. M., ROVERS, M. L. L., KIMPEN, J. K. VAN DER ENT, C., DE MEER, G., (2007). Quality of life in children with undiagnosed and diagnosed asthma. European Journal of Pediatrics, vol., 166, no. 8, pp. 843-848. ISSN 0340-6199. DOI: 10.1007/s00431-006-0358-y.
 • GUAN, W. J., NI, Z., Y., HU, Y. et al., (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. The New England Journal of Medicine, vol. 382, no. 18, pp. 1708-1720. ISSN 0028-4793. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032.
 • HAZENKAMP-VON ARX, M. E., GOTSCHI, T., ACKERMANN-LIEBRICH, U., et al., (2004). PM2.5 and NO2 assessment in 21 European study centres of ECRHS II: annual means and seasonal differences. Atmospheric Environment, vol. 38, no. 13, pp. 1943-1953. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2004.01.016.
 • HÜBELOVÁ, D., CHROMKOVÁ-MANEA, B., KOZUMPLÍKOVÁ, A., (2021). Zdraví a jeho sociální, ekonomické a environmentální determinanty: teoretické a empirické vymezení. Sociológia, vol. 53, no. 2, pp. 119-146. ISSN 0049-1225. DOI: 10.31577/sociologia.2021.53.2.5
 • HÜBELOVÁ, D., ÜBERHUBEROVÁ, J., KOZUMPLÍKOVÁ, A., CAHA, J., (2018). Who Are Paediatric Speleo Therapy Patients?. In Proceedings of the International Conference Life in Health 2018: Research and Practice. Brno: Masarykova univerzita, pp. 42-51. ISBN 978-80-210-9178-8.
 • JONSSON, M., BERGSTRÖM, A., EGMAR, A-CH., HEDLIN, G., LIND, T., KULL, I., (2016). Asthma during adolescence impairs health-related quality of life. Journal of Allergy and Clinical Immunology: in Practice, vol. 4, no. 1, pp. 144-146. ISSN 0091-6749. DOI: 10.1016/j.jaip.2015.07.020.
 • KÁROVÁ, Š., BLATNY, M., JELINEK, M., KEPÁK, T., A TÓTHOVÁ, K., (2013). Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá Psychologie, vol. 57, no. 3, pp. 218-229. ISSN 0009-062X.
 • KASL, M., (2006). Astma v otázkách a odpovědích. Praha: Maxdorf. ISBN 80-7345-089-5.
 • KOCOURKOVÁ, J., ŠÍDLO, L., ŠŤASTNÁ, A., FAIT, T., (2019). Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku. Demografie, vol. 61, no. 3, pp. 155-174. ISSN 0011-8265.
 • KRATĚNOVÁ, J., PUKLOVÁ, V., (2007). Prevalence astmatu a alergií u dětí. SZÚ Praha, Centrum hygieny životního prostředí [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/ě2015RPG3_Alergie.pdf.
 • LAHMANN, C., HENNINGSEN, P., SCHULZ, C., (2010). Effects of Functional Relaxation and Guided Imagery on IgE in Dust-Mite Allergic Adult Asthmatics. The Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 198, no. 2, pp. 125-130. ISSN 0022-3018. DOI: 10.1097/NMD.0b013e3181cc419e.
 • LI, Z., HUANG, CH., THOMPSON, L., TULI, S., HUANG S-W., De WALT, D. et al., (2013). The relationships between asthma control, daytime sleepiness, and quality of life among children with asthma: a path analysis. Sleep Medicine, vol. 14, no. 7, pp. 641-647. ISSN 1389-9457. DOI: 10.1016/j.sleep.2013.04.002.
 • NOUTSIOS, G. T., FLOROS, J., (2014). Childhood asthma: causes, risks, and protective factors; a role of innate immunity. Swiss medical weekly, vol. 144, no. 5152, pp. w14036. ISSN 1424-7860. DOI: 10.4414/smw.2014.14036.
 • PAVLÍK, I., HÜBELOVÁ, D., HORÁK, M., SOMERLÍKOVÁ, K., (2015). Význam onemocnění lidí a zvířat při rozvoji regionů. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-372-1.
 • PETRŮ, V., (1994). Alergie u dětí: Příčiny alergií a jejich léčba: jak předcházet alergiím. Praha: Grada. ISBN 80-7169-090-2.
 • SCHAD, O., HAUFS, A., (2008). Astma: prevence a vhodná péče: zdraví a současnost. Praha: Olympia. ISBN 978-80-7376-111-0.
 • SOCOLOVSKY, C., PETTY, C., GREEN, M., SAMNALIEV, M., PHIPATANAKUL, W., (2020). Impact of Asthma on Economic Productivity and Quality of Life in Urban Families in the United States. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vol. 201, Meeting Abstract: A4282. ISSN 1073-449X. DOI: 10.1164/ajrccm-conference.2020.201.1_MeetingAbstracts.A4282.
 • SRAM, R. J., DOSTAL, M., LIBALOVA, H., ROSSNER, P. J., ROSSNEROVA, A., SVECOVA, V., TOPINKA, J., BARTONOVA, A., (2013). The European Hot Spot of B[a]P and PM2.5 Exposure -The Ostrava Region, Czech Republic: Health Research Results. ISRN Public Health, vol. 2013, Article ID 416701. ISSN 2090-8008. DOI: 10.1155/2013/416701.
 • STELMACH, I., PODLECKA, D., SMEJDA, K. et al., (2012). Pediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaireis a useful tool for monitoring asthma in children. Quality of Life Research, vol. 21, pp. 1639-1642. ISSN 0962-9343. DOI: 10.1007/s11136-011-0070-x.
 • TAMINSKIENE, V., ALASEVICIUS, T., VALIULIS, A., et al., (2019). Quality of life of the family of children with asthma is not related to asthma severity. European Journal of Pediatrics, vol. 178, no. 3, pp. 369-376. ISSN 0340-6199. DOI: 10.1007/s00431-018-3306-8.
 • VÁGNEROVÁ, M., (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1074-4.
 • VÁGNEROVÁ, M., (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • WANG, D., HU, B., HU, C., et al., (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA, vol. 323, no. 11, pp. 1061-1069. ISSN 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.
 • ZHOU, F., YU, T., DU, R. et al., (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China a retrospective cohort study. Lancet, vol. 395, no. 10229, pp. 1054-1062. ISSN 0140-6736. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.