XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Urbánní politiky procesu regenerace brownfields představují vysoce aktuální téma a jsou předmětem intenzivních debat. Jedná se mnohdy o opuštěné, případně i kontaminované a nevyužívané objekty, které musí být nejprve zregenerovány, aby mohly být znovu využívány. Ke vzniku stávajících brownfields došlo následkem společenských a ekonomických změn v 90. letech 20. století, které jsou spojovány s postupným opouštěním budov po bývalé průmyslové činnosti. Tento příspěvek pojednává konkrétně o Posvitavské průmyslové zóně nacházející se v druhém největším městě České republiky v Brně. Cílem článku je představit brněnskou Posvitavskou průmyslovou zónu, která představuje přetrvávající bariéru a zároveň i potenciální rozvojovou oblast, a zanalyzovat tamější lokality brownfields. Z provedené analýzy vyplývá, že se ve vymezené oblasti, od městské části Brno-Maloměřice a Obřany až na jihu po ulici Masná, nachází třicet jedna evidovaných brownfields po bývalé převážně průmyslové činnosti. Jedná se o zanedbaná místa, která představují bariéry dalšího rozvoje, jsou však zároveň potenciálními rozvojovými plochami, které se těší zájmu soukromých investorů.

Klíčová slova

brownfields, udržitelný rozvoj, Česká republika


Reference

 • ALKER, S., JOY, V., ROBERTS, P., SMITH, N., (2000). The definition of brownfield. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 43, no. 1, pp. 49-69. ISSN 0964-0568. DOI: 10.1080/09640560010766.
 • BMO, (2021). Máme nové vymezení. [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z: https://metropolitni.brno.cz/mame-nove-vymezeni/.
 • BŘEZINOVÁ, A., ZAPLETAL, T., (2014). Brno-moravský Manchester. Brno: Moravská galerie, pp. 15-35. ISBN 978-80-7027-277-0.
 • CABERNET TEAM, (2006). Sustainable Brownfield Regeneration: Cabernet Network Report. University of Nottingham, 138s.
 • CZECHINVEST, (2008). Národní strategie regenerace brownfieldů. [online]. [cit. 2021-01-15]. Dostupné z: https://docplayer.cz/3010978-Narodni-strategie-regenerace-brownfieldu.html.
 • ČSÚ, (2021). Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr.
 • DE SOUSA, CH., (2000). Brownfield Redevelopment versus Greenfield Development: A Private Sector Perspective on the Costs and Risks Associated with Brownfield Redevelopment in the Greater Toronto Area. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 43, no. 6, pp. 831-853. ISSN 0964-0568. DOI: 10.1080/09640560020001719.
 • FRANTÁL, B., KUNC, J., NOVÁKOVÁ, E., KLUSÁČEK, P., MARTINÁT, S., OSMAN, R., (2013). Location matters! Exploring brownfields regeneration in a spatial context (a case study of the South Moravian region, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 2, pp. 5-19. ISSN 2199–6202. DOI: 10.2478/mgr-2013-0007.
 • FRANTÁL, B., GREER-WOOTTEN, B., KLUSÁČEK, P., KREJČÍ, T., KUNC, J., MARTINÁT, S., (2015). Eploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic. Cities, vol. 44, pp. 9-18. ISSN 0264-2751. DOI: 10.1016/j.cities.2014.12.007.
 • GREENBERG, M., LOWRIE, K., MAYER, H., MILLER, K., SOLITARE, L., (2001). Brownfields redevelopment as smart growth option in the United States. The Environmentalist, vol. 21, no. 2, pp. 129-143. ISSN 02511088. DOI: 10.1023/A:1010684411938.
 • IROZHLAS, (2021). Do boje proti bourání. V Brně vzniká spolek na ochranu památek a kulturního dědictví města. [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/brno-ochrana-pamatek-pamatkari_2103242322_pj?fbclid=IwAR2i2F08iuC5JtiVpg31Ko0wfgDFImNJztD5W-uLAKUYepVR2HW5EhX0LgE.
 • KUNC, J., TONEV, P., KLAPKA, P., (2008). Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
 • MALACHOVÁ, A., KUNC, J., (2013). Developerské projekty na brownfields: případové studie z Brna. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 245-255. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210‐6257‐2013‐30.
 • MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., NAVRÁTIL, J., OSMAN, R., TUREČKOVÁ, K., REED, M., (2016). Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, vol. 118, pp. 78-87. ISSN 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.029.
 • MARTINÁT, S., NAVRÁTIL, J., HOLLANDER, J. B., TROJAN, J., KLAPKA, P., KLUSÁČEK, P., KALOK, D., (2018). Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city. Journal of Cleaner Production, vol. 188, pp. 536-545. ISSN 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.313.
 • MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, CZECHINVEST, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, (2019). Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: http://www.brownfieldy.eu/narodni-strategie-regenerace-brownfieldu/.
 • NAVRÁTIL, J., KREJČÍ, T., MARTINÁT, S., PASQUALETTI, M. J., KLUSÁČEK, P., FRANTÁL, B., TOCHÁČKOVÁ, K., (2018). Brownfields do not „only live twice“: The possibilities for heritage preservation and the enlargement of leisure time activities in Brno, the Czech Republic. Cities, vol. 74, pp. 52-63. ISSN ISSN 02642751. DOI: 10.1016/j.cities.2017.11.003.
 • OSMAN, R., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., MARTINÁT, S., (2015). Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: case of the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, pp. 309-316. ISSN 02648377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003.
 • PIZZOL, L., ZABEO, A., KLUSÁČEK, P., GIUBILATO, E., GRITTO, A., FRANTÁL, B., MANTINÁT, S., KUNC, J., OSMAN, R., BARTKE, S., (2016). Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, vol. 166, pp. 178-192. ISSN 03014797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.09.030.
 • TANG, Y-T., NATHANAIL, C. P., (2012). Sticks and Stones: The Impact of the Definitions of Brownfield in Policies on Socio-Economic Sustainability. Sustainability, vol. 4, no. 5, pp. 840-862. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su4050840.
 • TÖLLE, A., MUSZYŃSKA-JELESZYŃSKA, D., TADYCH, J., JASIŃSKA, M., (2009). Report about Concepts and Tools for Brownfield Redevelopment Activities. COMRAMAN project, Bydgoszcz: Polsko.
 • TRMAČ, V., (2007). Vývoj Posvitavské průmyslové zóny v Brně. [Bakalářská práce]. Brno: Masarykova univerzita.
 • UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, (1996). Environmental Justice, Urban Revitalization, and Brownfields: The Search for Authentic Signs of Hope. [online]. [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P10009MF.txt.
 • VYSKOČIL, A., (2014). Zmizelá Morava: Brno III. díl, průmyslové město. Praha-Litomyšl: Paseka. ISBN 978-80-7432-553-3.