XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem článku bylo identifikovat úroveň asociace mezi rybnikářstvím a vybranými atributy, zejména z oblasti turismu, tradic nebo základních funkcí rybníků mezi generacemi, prioritně generacemi YZ. Dále bylo cílem ověřit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi asociacemi generací pomocí testu Kruskal - Wallis. Analýza dotazníkového šetření ukázala, že vazba mezi rybnikařením a vybranými atributy s nadcházejícími generacemi klesá. Více než cestovním ruchem si mladá generace vybavuje rybníky s tradičními vánočními svátky, ryby na talíři s rybnikářstvím. Tyto nové generace (YZ) budou tvořit významný segment cestovního ruchu. Pro rozvoj rybářské turistiky je nutné identifikovat povědomí o rybářství, vytvářet produkty a komunikační strategie šité na míru těmto generacím, podporovat spolupráci s influencery, využívat Facebook, Instagram nebo stimulovat poptávku pomocí rybí gastronomie a výlovů rybníků, které jsou mladší generaci nejblíže.

Klíčová slova

cestovní ruch, rybářství, postoje, generace YZ


Reference

 • BARTON, C., HAYWOOD, J., JHUNJHUNWALA, P., BHATIA, V., (2013). Travelling with millennials. [online]. [2021-01-21]. Dostupné z: https://www.bcg.com/publications/2013/transportation-tourism-marketing-sales-traveling-millennials.
 • BUDÍKOVÁ, M., (2006). Statistika II. – Distanční opora. Brno: Masarykova univerzita Brno.
 • CAVAGNARO, E., STAFFIERI, S., POSTMA, A.,  (2018). Understanding millennials’ tourism experience: values and meaning to travel as a key for identifying target clusters for youth (sustainable) Tourism.  Journal of Tourism Futures,4, no. 1, pp. 31-42. ISSN 2055-5911. DOI: 10.1108/JTF-12-2017-0058.
 • CBI, (2021). The European market potential for Generation Y tourism. [online]. [2021-03-01]. Dostupné z: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/generation-y-tourism/market-potential.
 • ČSÚ, (2019). Věkové rozložení obyvatelstva – 2019. [online]. [2021-02-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2019.
 • EVR, (2017). [online]. Rozdíly v cestování napříč generacemi. [2021-01-21]. Dostupné z: https://www.ervpojistovna.cz/cs/generacni-rozdily-cestovani.
 • FORBES, (2020). Tabulka generací – boj o generace.  [online]. [2021 - 03 - 12]. Dostupné z: http://generace.forbes.cz/tabulka/.
 • GEORGE, D., MALLERY, P., (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 13.0 update. (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. ISBN 978-0205011247.
 • KETTER, E., (2020). Millennial travel: tourism micro-trends of European Generation. Journal of Tourism Futures, vol. EarlyCite. ISSN 2055-5911. DOI: 10.1108/JTF-10-2019-0106.
 • KOSTKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ, P., (2020). Global Aspects of the Gastronomic Trends and Innovations. In 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Sborník příspěvků. Žilina Slovak Republic: University of Zilina, pp. 1-10. ISSN 2261-2424. DOI: 10.1051/shsconf/20219204014.
 • KŘIVÁNEK, J., NĚMEC, J., KOPP, J., (2012). Rybníky v České republice. Praha: Jan Němec – Consult. ISBN 978-80-903482-9-5
 • MAYNARD, M., (2019). Forbes: Další velká otázka potravinového byznysu. Co chce jíst generace Z? [online]. [2021-02-10]. Dostupné z: https://forbes.cz/dalsi-velka-otazka-potravinoveho-byznysu-co-chce-vlastne-jist-generace-z/.
 • MONACO, S., (2018). Tourism and the new generations: emerging trends and social implications in Italy. Journal of Tourism Futures,. 4 no. 1, pp. 7-15. ISSN 2055-5911.DOI: 10.1108/JTF-12-2017-0053.
 • NESTOROVA, DJ., GESSERT, A., BRYNDZOVA, L., (2020). Behavioural Survey of Local Inhabitants' Views and Attitudes about Slovak Karst National Park in Slovakia. Sustainability, vol. 12, no. 23, Article no. 10029. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su122310029.
 • NIELSEN, (2017). Young and ready to travel: a look at millennial travelers. [online]. [2021-01-10]. Dostupné z: https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-millennial-traveler-study-jan-2017.pdf
 • SAK, P., (2020). Insoma. Mládež v konfrontaci s generací. [online]. [2021-01-20]. Dostupné z: http://www.insoma.cz/.
 • POMÁHÁME HOTELŮM, (2020). Generace Z – nová vlna cestovatelů. [online]. [2021-01-20]. Dostupné z: https://pomahamehotelierum.cz/generace-z-nova-vlna-cestovani/.
 • RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, (2018). Historický vývoj [online]. [2021-01-20]. Dostupné z: http://www.cz-ryby.cz/produkce-ryb/historicky-vyvoj.
 • TAHAL, R., a kol., (2017). Marketingový výzkum Postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-271-9867.
 • TOŠENOVSKÝ, F., (2014). Statistické metody pro ekonomy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-031-3.
 • ULEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M., (2011). Česká strava lidová. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-421-6.
 • ZELENÝ, J., VINS, Z., (2017). Fish, Culture and Culinary Art - Relation to Local Communities And Potential For Regional Development: Review Study. In International Scientific Conference on Hospitality, Tourism and Education. Praha, ČR: Vysoká škola hotelová Praha, pp. 212-221. ISBN 978-80-87411-99-5.