XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Families with children belong to an important segment of participants in both domestic and outbound tourism. Families with children are thus also an important segment for tour operators. Based on a questionnaire survey, the paper aimed to identify the needs of Czech families with children, factors, and preferences that influence their choice of a holiday abroad. The questionnaire survey results showed which needs the tour operators should consider when preparing an offer for this segment. Based on the evaluation of the answers in questionnaire, it was found that the most important factors in choosing a holiday for families with children are: the location of the accommodation facility, the safety of the destination and the price of the package tour. Most often, this segment selects package tours from the regular catalogue offer, as it has more choices, and buys them directly at stone branches, as there is an opportunity to get advice from sellers as competent persons. The most popular destinations are Greece, Spain and Italy, where families with children most often go on eight-day package tours. Families with children also generally prefer four-star all-inclusive hotels and prefer air travel.

Klíčová slova

tourism, segment of families with children, tour operator, Czech Republic


Reference

 • CZECH TOURISM. (2004). Domácí cestovní ruch v České republice. [online]. [cit. 2021-04-06]. Retrieved from: http://vyzkumy.czechtourism.cz/#;q=rodiny%20s%20d%C4%9Btmi;orderby=novinky.
 • ČSN EN 13809. (2003). Služby cestovního ruchu- Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Telminologie.
 • ČSÚ – Český Statistický úřad (2021). Satelitní účet cestovního ruchu: Ekonomika cestovního ruchu v České republice. [online]. [cit. 2021-04-06]., Retrieved from: https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu.
 • ČSÚ – Český Statistický úřad (2021). Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR. [online]. [cit. 2021-04-06]. Retrieved from: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr.
 • EU – Evropská Unie. (2005). Stanovisko Evropské hospodářské a sociální komise na téma Politika cestovního ruchu v rozšířené EU 2005/C255/02) ze dne 14. 10. 2005. Retrieved from: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:255:0014:0021:EN:PDF.
 • EU – Evropská Unie. (2006) Stanovisko Evropské hospodářské a sociální komise k tématu Sociální cestovní ruch v Evropě (2006/C18/12) ze dne 14. 9. 2006.
 • HORNER, S., SWARBROOKE, J., (2003) Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing. ISBN
 • INDROVÁ, J., JAROLÍMKOVÁ, L., KIRÁĽOVÁ, A., MLEJNKOVÁ, L., PETRŮ, Z., ŠTĚPANOVSKÁ, R., (2008). Cestovní ruch pro všechny. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ISBN 978-80-7399-407-05.
 • JAKUBÍKOVÁ, D., (2012). Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4209-0.
 • JEŘÁBKOVÁ, B., (1993). Mateřská škola jako životní prostor. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-0830-X.
 • KIRÁL’OVÁ, A., (2003). Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: EKOPRESS. ISBN 80-86119-56-4.
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. (2007). Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • KOUDELKA, J., (2005). Segmentujeme spotřební trhy. Praha: Professional Publishing. ISBN 80-86419-76-2.
 • KOUDELKA, J. a kol. (2007). Spotřebitelské chování spotřebitele a jeho výzkum. Praha: VŠE. ISBN 978-80-245-1275-4.
 • LUŠTICKÝ, M., MUSIL, M., (2019). Stakeholders influence on the competitiveness factors of tourism destination. In 22nd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 470-476. ISBN 978-80210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-59.
 • MMR ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2021). Seznam cestovních kanceláří. https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/seznam-cestovnich-kancelari.
 • NOVOTNÁ, M., GRAJCIAROVÁ, L., POLEHŇA, D. (2019). Identifikace globálních trendů v cestovním ruchu a jejich vliv na udržitelnost destinace. In 22nd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 462-469. ISBN 978-80210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-58.
 • ORIEŠKA, J. (1999). Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis. ISBN 80-85970-27-9.
 • ORIEŠKA, J. (2010). Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis. ISBN 78-80-85970-68-5.
 • PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J., (2011). Ekonomika turismu: turismus České republiky: vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3748-5.
 • PALATKOVÁ, M., MRÁČKOVÁ, E., (2012). Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3751-5.
 • PELANTOVÁ, K., KOUŘILOVÁ, J. (2016) Konkurenceschopnost krajů České republiky. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 74–81. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-8.
 • PETRŮ, Z., (2007). Základy ekonomiky cestovního ruchu. Praha: Idea servis. ISBN 978-80-85970-55-5.
 • RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I., (2011). Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4039-3.
 • SCHOLZ, P., VORÁČEK, J., (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, vol. 20, no. 1, pp. 41-52 ISSN 1368-3047. DOI: 10.1108/MBE-12-2015-0057.
 • UNWTO, World Tourism Organization, [online]. [cit. 2021-04-04]. Retrieved from: https://www.unwto.org/.
 • VAŠTÍKOVÁ, M., (2014). Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada.. ISBN 978-80-247-5037-8.
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů.