XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem příspěvku je zhodnotit veřejný výzkum a vývoj v regionech NUTS 2 v České republice na základě vybraných ukazatelů. Kvantitativní analýza vybraných ukazatelů s důrazem na podobnosti a rozdíly veřejného výzkumu v regionech je provedena v letech 2011 a 2019 s využitím metody mnohorozměrného škálování. Z výsledků vyplynulo podle hodnocených ukazatelů specifické postavení regionu Praha s nejlepšími výsledky ve veřejném výzkumu a vývoji ve srovnání s ostatními regiony České republiky. Významné postavení v oblasti veřejného výzkumu a vývoje měly i regiony Střední Čechy nebo Jihozápad. Naopak bylo zjištěno že mezi region s nejslabším potenciálem veřejného výzkumu patřil v letech 2011 i 2019 region Severozápad (s nejnižším objemem vynakládaných výdajů na výzkum a vývoj ve veřejném sektoru a počtem vědeckých publikací na milion obyvatel). Analýza prokázala v roce 2019 relativně nízký potenciál veřejného výzkumu také v regionu Moravskoslezsko. Dosažená zjištění demonstrují rozdílný objem veřejných prostředků určených k financování výzkumu a vývoje v českých regionech NUTS 2, což se částečně odráží i v realizaci jejich výzkumných výsledků (počet vědeckých publikací a počet nejvíce citovaných publikací).

Klíčová slova

regiony NUTS 2, veřejný výzkum, vědecké publikace.


Reference

 • EUROPEAN COMMISSION, (2021). Regional innovation scoreboard [online]. [cit. 2021-03-19]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.
 • FRITSCH, M., SLAVTCHEV, V., (2011). Determinants of the efficiency of regional innovation systems. Regional Studies, 45, no. 7, pp. 905-918. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343400802251494.
 • GRAF, H., MENTER, M., (2021). Public research and the quality of inventions: the role and impact of entrepreneurial universities and regional network embeddedness. Small Business Economics, Early Access. DOI: 10.1007/s11187-021-00465-w.
 • HUŇADY, J., L'APINOVA, E., PISáR, P., (2018). Evaluation of selected determinants of innovation potential at NUTS 2 level in V4 countries. In 5th Academy-of-International-Business-Central-and-Eastern-Europe (AIB-CEE Chapter Annual Conference on International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business. Conference Proceedings. Krakow: University of Economics, pp. 217-230. ISBN 978-83-65262-19-6.
 • KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V., KRÁLOVÁ, M., (2020). How public R&D support affects research activity of enterprises: evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy, vol. 11, no. 3, pp. 888-907. ISSN 1868-7865. DOI: 10.1007/s13132-019-0580-2.
 • KLÍMOVÁ, V., RASZKOVÁ, S., (2019). Possibilities of the demand-oriented innovation policy implementation in regions. In 22nd International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 153-162. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-19.
 • KOVÁCSOVÁ, L., (2014). Research potential of the czech regions. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 186-193. ISBN 978–80–210–6840–7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-22.
 • KRAFTOVA, I., KRAFT, J., (2016). Regional distribution of pro-innovative sources in the Czech Republic and their linkage to performance. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 273-281. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-34. 
 • KRUSKAL, J. B., (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. Psychometrika, vol. 29, no. 1. pp 1-27. DOI: 1007/BF02289565.
 • MANA, M., (2019). Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017. Praha: ČSU. ISBN 978-80-250-2903-9.
 • MELOUN, M., MILITKÝ, J., (2001). Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1008-4.
 • MEYERS, L. S., GAMST, G., GUARINO, A. J., (2013). Performing data analysis using IBM SPSS(R). Hoboken: Wiley. ISBN 9781118357019.
 • MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, (2021). Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027. (Národní RIS3 strategie). [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/narodni-ris3-strategie-pomuze-lepe-zacilit-financni-podporu-do-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci-v-perspektivnich-oblastech-ekonomiky-cr---259162/
 • POKORNÝ, O. a kol., (2008). Analýza inovačního potenciálu krajů ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-86429-90-8.
 • PROKOP, V., STEJSKAL, J., (2017). Different approaches to managing innovation activities: an analysis of strong, moderate, and modest innovators. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vol. 28, no.1, pp. 47-55. ISSN 1392-2785. DOI: 10.5755/j01.ee.28.1.16111.
 • PROKOP, V., STEJSKAL, J., MIKUSOVA MERICKOVA, B., CHOVANCULIAK, R., (2016). Influence of the selected determinants on the development of the knowledge economy - czech case study. In 11th International Scientific Conference Public Administration 2016. Conference Proceedings. Pardubice: University of Pardubice, pp. 215-223. ISBN 978-80-7560-040-0.
 • SRHOLEC, M., ŽÍŽALOVÁ, P., (2014). Mapping the geography of R&D: what can we learn for regional innovation policy in the Czech Republic and beyond? European Planning Studies, 22, no. 9, pp. 1862-1878. ISSN 0965-4313. DOI: 10.1080/09654313.2013.806435.
 • STANÍČKOVÁ, M., (2019). Regional competitiveness index as a suitable tool for evaluating socio-economic situation of the EU NUTS 2 regions. In 22nd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 28-36. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-3.
 • ŠIPIKAL, M., PISÁR, P., URAMOVÁ, M., (2010). Support of innovation at regional level. E+M Ekonomika a Management, 13‏, no. ‏,.4 pp. 74-85. ISSN 1212-3609.
 • ÚŘAD VLÁDY ČR, (2017). Definice druhů výsledků. Příloha č.4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. [online]. [cit. 2021-03-27]. Dostupné z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=828970.
 • ZDRAŽIL, P., MATĚJA, Z., (2013). Science-research potential index and dynamics of its development in czech and slovak regions. In International Scientific Conference on Hradec Economic Days 2013 - Economic Development and Management Region. Conference Proceedings. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, pp. 353-359. ISBN 978-80-7435-250-8.
 • ŽÁRSKA, E., (2018). Intermunicipal cooperation as an effective management tool for municipalities. In 21st International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 398-403. ISBN 978-80-210-8970-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-52.