(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Abstrakt

The agriculture in Slovakia has undergone structural changes since its accession to the European Union (EU) in 2004, that have been linked to the adoption of the Common Agricultural Policy of the EU Member States. The article focuses on the Nitra region as a typical agricultural region of Slovakia and its development from the agricultural point of view from 2004. Compared to other Slovak regions the Nitra region has good soil climatic ratios, for the development of agriculture. The Nitra region has the largest share of agricultural land which is characterized by a high-level share of arable land from total agricultural land. The region has the highest values in gross agricultural production from the 2004-2016 reporting period. It has good results in plant and livestock production. The region has the highest employment in agriculture. Despite the decline in agricultural land, as well as a decline in total employment in agriculture, the region has the highest employment in agriculture in Slovakia. It is characterized by a well-developed business structure for intensive agricultural production.

Klíčová slova

Nitra region, plants production, livestock production, employment in agriculture, business structure


Reference

Blaas, G. (2013). Poľnohospodárstvo a potravinárstvo Slovenska z hľadiska prechodu k vyššiemu štádiu rozvoja. Bratislava: Ekonomický ústav SAV.

Blacksell, M. (2010). Agriculture and landscape in the 21st century Europe: the post-communist transition. European Countryside, 2(1), 13–24. https://doi.org/10.2478/v10091-010-0002-8

Blažík, T., Falťan, V., Tarasovičová, Z., & Saksa, M. (2011). Zmeny využitia zeme vybraných okresov rôznych poľnohospodárskych produkčných oblastí v kontexte prebiehajúcich transformačných procesov. Geografický časopis, 63, 301–323.

Buchta, S. (2013). Agrárna zamestnanosť a možnosti tvorby nových pracovných miest”, Economics of Agriculture, XIII, 51–68.

Kabrda, J., & Jančák, V.  (2006).České zemědělství a krajina po vstupu Česka do EU: nový institucionální rámec. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita,

Kopecká, M., Vatseva, R. Feranec, J., Oťaheľ, Stoimenov, A., Nováček, J., & Dimitrov, V. (2012). Selected changes of arable land in Slovakia and Bulgaria during the period 1990-2006. Moravian geographical reports, 20(1), 43–54.

Lacko-Bartošová, M., & Buday, Š. (2013). Global challenges for sustainable agriculture and rural development in Slovakia. Journal of Central European Agriculture, 14(3), 263–278. https://doi.org/10.5513/JCEA01/14.3.1316

Marcinčáková, D. (2013). Kvantifikácia regionálnej diferenciácie výkonnosti agrárneho sektora. Ekonomika poľnohospodárstva: Economics of Agriculture, 13(3), 72–84.

Némethová, J., Dubcová, A., & Kramáreková, H. (2014). The Impacts of the European Union’s Common Agricultural Policy on Agriculture in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(4), 51–64. https://doi.org/10.1515/mgr-2014-0023

Némethová, J., Midler, M., & Civáň, M. (2018). Development tendencies in crop production in Slovakia after 2004-regional differentiations. Journal of Central European Agriculture, 19(1), 245–269. https://doi.org/10.5513/JCEA01/19.1.2040

Spišiak, P., & Némethová, J. (2008). Agrosubjekty regiónu Nitra vo vzťahu k odberateľom poľnohospodárskych surovín. Geografický časopis, 60(1), 63–87.

Spišiak, P., Kusendová, D., Pavličková, K., Halás, M., Kolény, M., Zubriczký, G., … Labuda, M. (2005). Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Bratislava: Geo-grafika.

Strojny, J., & Piecuch, J. (2017). The land use structure of agricultural holdings in the Central and East European Countries and its evolution. Agric. Econ.- Czech, 63(1), 13–23. https://doi.org/10.17221/237/2015-AGRICECON

Svobodová, H., & Věžník, A. (2011). Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina region (Czech Republic) by the view of the farmers. Journal of Central European Agriculture, 12(4), 733–743. https://doi.org/10.5513/JCEA01/12.4.982

Szturc, J., Karásek, P., & Podhrázská, J. (2017). Historical changes in the land use connected with appropriation of agricultural land –case study of cadastral areas Dolní Věstonice and Modřice (Czech Republic). European countryside, 9(4), 658–678. https://doi.org/10.1515/euco-2017-0038

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Regionálna databáza Štatistického úradu SR. (2016).  Retrieved from http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak

Šveda, M., & Vigašová, D. (2010). Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest. Geografie, 115(4), 413–439. https://doi.org/10.37040/geografie2010115040413

Vaishar, A., & Šťastná, M. (2016). Bojkovice: Transformation of a peripheral micro-region at the Czech-Slovak border. Bulletin of Geography, 32, 131–145. https://doi.org/10.1515/bog-2016-0020

Věžník, A., & Konečný O. (2011). Agriculture of the Czech Republic after accession to the EU: regional differentiation. Moravian Geographical Reports, 19(1), 50–60.

Věžník, A., Král, M., & Svobodová, H. (2013). Agriculture of the Czech Republic in the 21st century: From productivism to post-productivism. Quaestiones Geographicae, 32(3), 7–14. https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0029

Věžník, A., Svobodová, H., & Zvara, J. (2008). Possible impacts of the common agricultural policy reform on development of agriculture in the Jihlava district. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21 st Century (pp. 201–206). Brno: Masaryk University.

Věžník, A., Svobodová, H., Némethová, J., & Hradický, J.  (2017). Livestock production in Czechia and Slovakia, ten years beyond EU accession. Human Geographies: Journal of Studies and Research in Human Geography, 11(1), 77–94. https://doi.org/10.5719/hgeo.2017.111.5

Zasada, I., Loibl, W., Köstl, M., & Piorr, A. (2013). Agriculture under human influence:  spatial analysis of farming systems and land use in European rural-urban-regions. European countryside, 1, 71–88. https://doi.org/10.2478/euco-2013-0005

Zelenský, K. (2002). Typy poľnohospodárskej krajiny. Mapa 1:750 000. Atlas krajiny Slovenskej republiky (pp. 166–167). Bratislava, Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia, Agentúra životného prostredia.