(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Abstrakt

With regard to surprising results of Parliamentary elections in Slovakia their geographic dimension is also important. The aim of this article is to analyze the milieu of elections and the subsequent spatial differentiation of the results of the 8 parties which were successful to enter the Parliament. Election data were processed via the diversification of election preferences, the identification of areas of election support and correlation analysis by means of which the mutual cohesion of individual parties election results was studied. We found out that within the diversification of election preferences the one party dominance – the winning SMER – SD (40 out of Slovakia’s 79 districts) – prevails. Further we have dealt with the identification of areas of political parties support, with emphasis to their core regions.

Klíčová slova

Parliamentary elections Slovakia area of election support disintegration of central right extremism


Reference

Collection of Laws. (2014). Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Retrieved from https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=%2fLists%2fZbierkaZakonovSR%2fattachments%2f709%2f180_2014.pd. 2016a.

Collection of Laws. (2014). Zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení nehorších predpisov. Retrieved from http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/181-2014-z-z.p-35750.pdf.

European Commission. (2016). Správa o krajine za rok 2016 - Slovensko. Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovakia_sk.pdf

Haughton, T., & Deegan-Krause, K. (2016). Slovakia will probably reelect its center-left government. Here’s why that party has held on. In The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/02/25/slovakia-will-probablyreelect-its-center-left-government-heres-why-that-party-has-held-on/

Horváth, P. (2004). Voľby a volebné systémy. Slovenská politologická revue, 4(4), 118.

Jehlička, P., & Sýkora, L. (1991). Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v českých zemích (1920-1990). Sborník České geografické společnosti, 96(2), 8185.

Krivý, V. (2000). Politické orientácie na Slovensku – skupinové profily. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

Kowalski, M, & Śleszyński, P. (2000). Uwarunkowania zachowán wyborczych w województwie słupskim. Dokumentacja Geograficzna, 21, 86. Retrieved from http://rcin.org.pl/Content/6251/WA51_16140_r2000-nr21_Dokumentacja-Geogr.pdf

Krbatová, L. (2016). Matovič je pre Fica vítaný cieľ. SME, 24(32), 2.

Madleňák, T. (2010). Geografické aspekty výsledkov prezidentských volieb 2009 na Slovensku. In Sborník z XXII. sjezdu ČGS v Ostravě (pp. 789799). Ostrava. Retrieved from http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Politicka_a_kuturni_geografie/Geograficke_aspekty_vysledkov_prezidentskych_volieb.pdf

Madleňák, T. (2101). Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998-2010). Bratislava: VEDA.

Mikuš, R. (2014). Politická diferenciácia územia Slovenska z pohľadu volebných preferencií. In Lauko et al. (Eds.), Regionálne dimenzie Slovenska (pp. 67126). Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Slovak Statistical Office. (2016). Voľby do Národnej rady SR 2016. Retrieved from https://volbysr.sk/sk/data01.html

Plešivčák, M. (2013). Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania. In J. Buček, & P. Korec (Eds), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: prostorové štruktúry, siete a process (pp. 257312). Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Slovak Statistical Office. (2012). Voľby do Národnej rady SR 2012. Retrieved from http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/menu/indexv.jsp@lang=sk.htm

Spáč, P. (2014). The 2012 parliamentary elections in Slovakia. Electoral Studies, 33(1), 343346. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.006

Szöllös, J. (2006). Regióny volebnej podpory vybraných politických strán v parlamentných voľbách 1998, 2002 a 2006. Geografická revue, 2(2), 650669.