(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Abstrakt

Within the development of new regional geography, the role of human geographic research in the study of regions is emphasized. Regional uniqueness, a consciousness of belonging to a particular region and regional identity also play an important role in the definition of regions. However, physical geography disciplines, e.g. geomorphology, can also contribute to the knowledge of these aspects with regard to the definition of regions. Currently, within the framework of geomorphology, attention is paid to the diversity of anthropogenic landforms. The knowledge and evaluation of these anthropogenic landforms, which are an important part of the historical elements of the landscape and are also referred to as cultural artefacts of the landscape, enables to supplement the cultural-historical values of the region and to specify the cultural identity of the region. On the example of sites – Staré Hradisko and Hostýn – we will present the specifics of secondary geodiversity with respect to the cultural identity of the sites.

Klíčová slova

anthropogenic relief transformations, cultural heritage, region


Reference

cílek, V. (2001). Geodiverzita – opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 35, 13–15.  

Cílek, V. (2002). Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán.

Coratza, P., & Hobléa, F. (2018). The specificities of Geomorphological Heritage. In E. Reynard, & J. Brilha (Eds.), Geoheritage assessment, protection, and management (pp. 87–106). Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809531-7.00005-8

Čižmář, M. (2002). Keltské oppidum Staré Hradisko. Edice Archeologické památky střední Moravy, 4. Olomouc: Archeologické centrum.

Čižmář, M. (2004). Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. 

Čižmář, I. (2008). Zázemí keltského oppida Staré Hradisko (diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.

Čižmářová, J. (2004). Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri.

Dohnalová, B., Fiřtová, B., Kučera, P., Dohnal, J., & Pavlačková, K. (2015). Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině. Brno: Mendelova univerzita.

Gray, M. (2013). Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. Second Edition. Chichester: Wiley Blackwell.

Chromý, P., Semian, M., & Kučera, Z. (2014). Regionální vědomí a regionální identita v Česku: Případová studie Českého ráje. Geografie, 119(3), 259–277. https://doi.org/10.37040/geografie2014119030259

Kirchner, K., & Kubalíková, L. (2013). Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland. In Fialová, & Kubíčková. Public recreation and landscape protection – with man and hand in hand. Conference proceeding (pp. 131–141). Brno: Mendel University in Brno.

Kubalíková, L., Bajer, A., & Kirchner, K. (2016). Secondary geodiversity and its potential for geoeducation and geotourism: a case study from Brno city. In Fialová, & Pernicová. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand.Conference proceeding (pp. 224–231). Brno: Mendel University in Brno.

Migon, P., & Goudie, A., S. (2012). Pre-Quaternary geomorphological history and geoheritage of Britain. Quaestiones Geographicae, 31(1), 67–79. https://doi.org/10.2478/v10117-012-0004-x

Panizza, M. 2009. The Geomorphodiversity of the Dolomites (Italy): A Key of Geoheritage Assessment. Geoheritage, 1(1), 33–42. https://doi.org/10.1007/s12371-009-0003-z

Panizza, M., & Piacente, S. 2005. Geomorphosites: a bridge betwenn scientific research, cultural integration and artistic suggestion. Il Quaternario – Italian Journal of Quaternary Sciences, 18(1), 3–10.

Parma, D. 2012. Archeologie Hostýna. Edice Archeologické památky střední Moravy, 19. Olomouc: Archeologické centrum.

Semian, M., Chromý, P. 2014. Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 68(5), 263–270. https://doi.org/10.1080/00291951.2014.961540

Tomášek, M. (Ed.). (2015). 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska. Praha: Národní památkový ústav.

Trenhaile, A. S. (2007). Geomorphology. A Canadian perspective. Oxford: University Press.

Vencálek, J. (2005). Moravskoslezský kraj – genius loci. Ostrava: Ostravská univerzita.