Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019

Kapitola

A Comparative Study of primary school teachers’ attitudes and opinions towards inclusive education in the South Moravian Region and Split-Dalmatian County

Rok vydání: 2020

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-55

Abstrakt

The research is focused on teachers‘ approaches, opinions, and visions concerning inclusive education in the South Moravian Region and the Split-Dalmatian County. Further to that, it analyses the degree of Inclusion in these areas. The relationship of pedagogues towards Inclusion, due to a steep increase of specific disorders, is extremely important. The research was made in the year when the inclusive education bill was passed in the Czech Republic. Data was collected in the first school year when schools in Czech Republic functioned as in-clusive. Data collection took place in Split-Dalmatian county in 2016 and the South Moravian Region in 2017. The research is qualitative, an open-question questionnaire was made, and a non-structured interview was made when visiting schools. We set the following hypothe-ses. We assume that teachers of selected schools of the Split-Dalmatia County evaluate Inclusion more negatively than teachers of selected primary schools in the South Moravian Region. This hypothesis is not confirmed. We expect that Inclusion will take place in selected elementary schools in the South Moravian Region more than in selected elementary schools in Split-Dalmatia County. This hypothesis is not confirmed. This research is based on the methodology and data from the diploma thesis of Nikola Stračárová 2017 (Stračárová, 2017).

Klíčová slova

Inclusion; South Moravian Region; Split-Dalmatian County; primary school teachers; physical education; International Classification of Diseases and Related Health Problems


Reference

Center, N. E. (2016). Class Size and Money Both Matter in Education. Tucson weekly.

Retrieved from https://www.tucsonweekly.com/TheRange/archives/2016/06/22/national-education-policy-center-class-size-and-money-both-matter-in-education

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2016). Retrieved from Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2015/16: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-%E2%80%93-201516_en

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Kalendar-skolske-godine. (2015). Retrieved from skole.hr: http://www.skole.hr/aktualno/kalendar-skolske-godine

Krejčířová, D., & Říčan, P. (1997). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.

Krémó, A., Piedrafita Tremosa, S., & Davydovskaia, O. (2016). Teachers‘ and School Heads‘ Salaries and Allowances in Europe. EU publications.

Látalová, K. (2010). Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada.

Massimo, L. B. (1999). The population of Europe: a history. Malden, MA: Blackwell Publishers

Michalík, J. (2015). O projektu Systémová podpora. Systémová podpora inkluzivního vzdělavání v ČR. Retrieved from: http://www.inkluze.upol.cz/portal/

MŠMT. (2015). Organizace skolniho roku 2015-2016. Retrieved from: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2015-2016

Osnovna škola Okučani. (2013). Inkluzivno obrazovanje; Retrieved from http://os-okucani.skole.hr/ search?s3q=/upload/osokucani/images/newsimg/428/File/INKLUZIVNO_OBRAZOVANJE.pdf1.6

Průcha, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Social values, Science and Technology. (2005). Retrieved from Special Eurobarometer: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf

Stračárová N. (2017). Komparace přístupů a názorů učitelů základních škol k inkluzivnímu vzdělávánív Jihomoravském kraji a Splitsko-dalmátské župě (Diplomová práce). Retrieved from https://is.muni.cz/th/e8u9b/

Švarcová, I., & Pipeková, J. (2003). Mentální retardace. Praha: Portal.

ÚZIS-ČR. (2008). MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Praha: Bomton Agency. Retrieved from http://www.uzis.cz/cz/mkn/F90-F98.html

Vágnerová, M. (1999). Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum.

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

Viktorinová, B. (2012). Postroje mladších školních žáků k integraci spolužáků se zdravotním postižením. Praha.

Vojtová, V. (2004). Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Votavová, R. (2013). Rozdílný význam pojmů integrace a inkluze. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/SSC/17243/ROZDILNY-VYZNAMPOJMU-INTEGRACE-A-INKLUZE.html/

Wang, K. (2013). 7 Ways to Include a Student with Special Needs in Physical Education. Special Needs Resources. Retrieved from http://www.friendshipcircle.org/blog/2013/11/12/7-ways-to-include-a-studentwith-special-needs-in-physical-educatio

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In: zakonyprolidi.cz