Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019

Kapitola

Abstrakt

Purpose: Correct breathing pattern in resting breathing is connected to the overall physical health, whereas the breathing pattern affects the performance in endurance sports. The prin-ciple of breathing economy consists primarily of the involvement of diaphragm as the main breathing muscle. The paper is engaged in the breathing stereotype in resting breathing and breathing under load. The objective of our paper is to verify whether it is possible to influence breathing stereotype by applying a two-month intervention breathing program.<br />Methods: The paper examines changes in the resting breathing stereotype and the breathing stereotype during load in adolescent, healthy runners. Twenty participants took part in the intervention. They underwent initial and final tests of the breathing stereotype at rest and in submaximal load. Eleven of them were members of an experimental group and the remaining nine constituted a control group. The experimental group included seven boys at the age of 16.1 ± 1.3, with height 173.2 ± 6.5 cm and weight 56.8 ± 4.6 kg, and four girls at the age of 16.5 ± 0.5, with height 161.7 ± 3.1 cm and weight 54.3 ± 2.3 kg. The breathing stereotype was measured using muscle dynamometer MD03 before and during a indirect calorimetry test conducted on a bicycle ergometer. The data obtained were evaluated in terms of sub-stantive (Cohen’s d) and statistical significance (α = 0.05).<br />Results: The breathing intervention resulted in positive changes in the breathing stereotype at rest and under load. At rest, the engagement of the abdominal segment increased by 16.2%, that of the thoracic segment and subclavian segment decreased by 3.6% and 12.6%, respectively, when compared to the initial test. In the submaximal load, the engagement of the abdominal segment increased by 4%, and there was a decrease by 2% for both the tho-racic and subclavian segments in comparison to the initial test. The control group showed no significant changes in the engagement of the individual segments of breathing muscles. Conclusion: Our results has proved that a two-month interventional program of breathing ex-ercises, aimed at activation of the diaphragm and other breathing regions, has a substantial influence on the breathing stereotype both at rest and in the submaximal load.

Klíčová slova

breathing; breathing pattern; breathing exercise; load; diaphragm


Reference

Bahenský, P., Malátová, R., & Mareš, M. (2016). Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vitální kapacitu plic. Studia Kinanthropologica, 17(3), 177–183.

Bahenský, P., Malátová, R., & Bunc, V. (2019). Changed dynamic ventilation parameters as a result of a breathing exercise intervention programme. The Journal of sports medicine and physical fitness. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.19.09483-0

Bartůňková, S., Heller, J., Kohlíková, E., Petr, M., Smitka, K., … & Vránová, J. (2013). Fyziologie pohybové zátěže. Praha: FTVS UK.

Bockenhauer, S. E., Chen, H., Julliard, K. N., & Weedon, J. (2007). Measuring thoracic excursion: Reliability of the cloth tape measure technique. The Journal of the American Osteopathic Association, 107(5), 191–96.

Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Grada: Praha.

Cahalin, L. P. (2004). Pulmonary evaluation. In: DeTurkW. E., & Cahalin L. P. (eds.): Cardiovaskular and pulmonary physical therapy. New York: McGraw-Hill.

Clifton-Smith, T. (2014). Breathing pattern disorders and the athlete. Recognizing and Treating Breathing Disorders E-Book: A Multidisciplinary Approach, 215. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-4980-4.00020-4

De Turk, W., & Cahalin, L. P. (2004). Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: An Evidence Based Approach. USA: McGraw-Hill.

Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., Potměšil, J., Vránová, J., & Bunc, V. (2005). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dylevský, I. (2009). Speciální kineziologie. Praha: Grada.

Fleischmann, J., & Linc, R. (1987). Anatomie člověka II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Ganong, W. F. (1995). Přehled lékařské fyziologie. Jinočany: H & H.

Havlíčková, L., Bartůňková, S., Dlouhá, R., Melichna, J., Šrámek, P., & Vránová, J. (2006). Fyziologie tělesné zátěže I: obecná část. Praha: Karolinum.

Hodges, P. W., & Gandevia, S. C. (2000). Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. The Journal of Physiology, 522(1), 165–75. https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2000.t01-1-00165.xm

Kandus, J., & Satinská, J. (2001). Stručný průvodce lékaře po plicních funkcích. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Kaneko, H., & Horie, J. (2012). Breathing movements of the chest and abdominal wall in healthy subjects. Respiratory care, 57(9), 1442–51. https://doi.org/10.4187/respcare.01655

Kolář, P., Bitnar, P., Dyrhonová, O., Horáček, O., Kříž, J., Adámková, M., … Zumrová, I. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Lysebeth, A. V. (1984). Jóga. Praha: Olympia.

Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2016). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce. České Budějovice: PF JU.

Malátová, R., Bahenský, P., Kanásová, J., & Štumbauer, J. (2019). Intervention Breathing Exercises and Their Effect on Breathing Stereotype and Vital Lung Capacity. ARCH Women Health Care, 2(1), 1–6.

McArdle, W. O., Katch, F. I., & Katch, V. L. (1996). Exercise physiology : energy, nutrition and human performance, Lippincott Williams and Wilkins.

Rochester, C. (2003). Exercise training in chmnic obshuctive pulmonary disease. The Journal of Rehabilitation Research and Development, 40(5), 59–80. https://doi.org/10.1682/JRRD.2003.10.0059

Slavíková, J., & Šviglerová, J. (2012). Fyziologie dýchání. Praha: Karolinum.

Smolíková, L., & Máček, M. (2010). Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Šponar, D. (2003). Základy práce s dechem. Dostupné online: http://www.cvicime.cz/pdf/prace_s_dechem.pdf

Thomas, J. A., & McIntosh, J. M. (1994). Are incentive spirometry, intermittent positive pressure breathing, and deep breathing exercises effective in the prevention of postoperative pulmonary complications after upper abdominal surgery? Physical Therapy, 74(1), 3–10. https://doi.org/10.1093/ptj/74.1.3

Véle, F. (2012). Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Praha: Triton.