Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019

Kapitola

Abstrakt

Purpose: The aim of the study is to develop and verify an intervention program based on find-ings of the subject field Pulmonary Rehabilitation and the application of such programme to a daily program of healthy probands over a six-week period. The authors were concerned with determining whether an intervention program, based on a combination of aerobic load and resistance training, might affect the breathing stereotype and breathing functions in healthy individuals.<br />Methods: Muscle dynamometer MD03 was used to examine the extent of engagement of in-dividual breathing regions. Breathing functions, or more specifically, the forced vital capacity (FVC) and one-second vital capacity (FEV1), were measured by means of Spirometer Ot-thon, and the evaluation was conducted using program ThorSoft. The intervention included 6 probands at the age of 21.3 ± 0.8 who exercise regularly. The probands underwent initial and final tests. The data obtained were evaluated and substantial significance was deter-mined using Cohen’s d, and the Student’s paired t test for dependent selection. Significance value was determined at significance value α = 0.05. Data were processed in programs Mi-crosoft Excel 2016 and Statistica 12.<br />Results: The tested set of probands showed a substantially significant change of value FVC (Cohen’s d = −0.13, i.e. a small effect). This change was also statistically significant. As regards value FEV , a substantially significant change incurred (Cohen’s d = −0.23, i.e. a small effect). Likewise, this change was statistically significant. The analysis of breathing movements of the observed group of probands revealed improvement especially in the lower thoracic region (abdominal) following the completion of the intervention program. In resting breathing, a substantially significant (Cohen’s d = 2.83, a large effect) as well as statistically significant change was effectuated in this region. In the middle thoracic region, a substantial-ly significant change (Cohen’s d = 0.01, i.e. a small effect) incurred; however, there was no statistical change. No substantially or statistically significant changes were obtained for the upper thoracic (subclavian) region.<br />Conclusion: Our results imply that the aforementioned intervention applied in healthy individ-uals who exercise regularly hasn’t had a positive influence on breathing functions. Though there was a small improvement in the breathing stereotype, the optimum engagement of the abdominal breathing region within the breathing wave as described in specialized literature was not accomplished.

Klíčová slova

breathing wave; breathing regions; breathing stereotype; inspiratory pressure; intervention program; pulmonary rehabilitation


Reference

American Thoracic Society & European Respiratory Society. (2002). ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing. American journal of respiratory and critical care medicine, 166(4), 518–624. https://doi.org/10.1164/rccm.166.4.518

Barknowitzová, S. (2004). Dýchání jako živoucí dění. Dechová terapie v praxi. Brno: Integrál. Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2), 53–72.

Bordoni, B., & Zanier, E. (2013). Anatomic connections of the diaphragm: influence of respiration on the body system. Journal of multidisciplinary healthcare, 25(6), 281–91. https://doi.org/10.2147/JMDH.S45443

CliftonSmith, T. (2017). Breathing Pattern Disorders and the Athlete. Available from: https://www. bradcliff.com/article/breathing-pattern-disorders-and-the-athlete

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press. https://doi.org/10.1002/bs.3830330104

Courtney. R. (2009). The functions of breathing and its dysfunctions and their relationship to breathing therapy. International Journal of Osteopathic Medicine, 12(3), 78–85. https://doi.org/10.1016/j.ijosm.2009.04.002

Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., Potměšil, J., … Bunc, V. (2005). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dylevský, I. (2009). Speciální kineziologie. Praha: Grada.

Gosselink, R., Kovacs, L., Ketelaer, P., Carton, H., & Decramer, M. (2000). Respiratory muscle weakness and respiratory muscle training in severely disabled multiple sclerosis patients. Archives of physical medicine and rehabilitation, 81(6), 747–51. https://doi.org/10.1016/S0003-9993(00)90105-9

Gosselink R. (2004). Breathing techniques in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Chronic Respiratory Disease, 1(3), 163–72. https://doi.org/10.1191/1479972304cd020rs

Haichová, E., & Yesudian, S. (2014). Sport a jóga. Praha: Metafora.

Han, J. W., & Kim, Y. M. (2018). Effect of breathing exercises combined with dynamic upper extremity exercises on the pulmonary function of young adults. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 31(2), 405–409. https://doi.org/10.3233/BMR-170823

Chaitow, L., Bradley, D., & Gilbert, C. (2002). Multidisciplinary Approaches to Breathing Pattern Disorders. London, UK: Churchill Livingstone. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-07053-2.X5001-1

Chaitow, L., Bradley, D., & Gilbert, C. (2014). Recognizing and Treating Breathing Disorders. A Multidisciplinary Approach. Elsevier Health Sciences: Churchill Livingstone. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-4980-4.00031-9

Kaminoff, L. (2006). What yoga therapists should know about the anatomy of breathing. International Journal of Yoga Therapy, 16(1), 67–77. https://doi.org/10.17761/ijyt.16.1.64603tq46513j242

Kocjan. J., Adamek, M., Gzik-Zroska, B., Czyżewski, D., & Rydel, M. (2017). Network of breathing. Multifunctional role of the diaphragm: a review. Advances in respiratory medicine, 85(4), 224–232. https://doi.org/10.5603/ARM.2017.0037

Kolář, P., Bitnar, P., Dyrhonová, O., Horáček, O., Kříž, J., Adámková, M., … Zumrová, I. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Koťová, M., Kolářová, J., Žalud, L., & Dobšák, P. (2014). Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů. Elektro revue, 16(5), 182–86.

Malátová, R., Pučelík, J., Rokytová, J., & Kolář, P. (2007). The objectification of therapeutical methods used for improvement of the deep stabilizing spinal system. Neuro Endocrinology Letters, 28(3), 315−20.

Malátová, R., Pučelík, J., Rokytová, J., & Kolář, P. (2008). Technical means for objectification of medical treatments in the area of the deep stabilisation spinal system. Neuro Endocrinology Letters, 29(1), 125−30.

Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2017). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce. České Budějovice: KTVS PF JU.

McKeown, P. (2013). Zavři pusu. Příručka pro uživatele dechové terapie. Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou. Dostupné online: http://buteykoclinic.com/wp-content/uploads/2016/07/czech_ rev_def.pdf

Moll, J., & Wright, V. (1972). An objective clinical study of chest expansion. Annals of the Rheumatic Diseases, 31(1), 1–8. https://doi.org/10.1136/ard.31.1.1

Paleček, F., Feitová, S., Herget, J., Kandus, J., Novák, M., Pokorný, J., … Zapletal, A. (1999). Patofyziologie dýchání. Praha: Academia.

Ragnarsdóttir. M., &Kristinsdóttir, E. K. (2006). Breathing movements and breathing patterns among healthy men and women 20–69 years of age. Reference values. Respiration, 73(1), 48–54. https://doi.org/10.1159/000087456

Sclauser Pessoa, I. M., Franco Parreira, V., Fregonezi, G. A., Sheel, A. W., Chung, F., Reid, W. D. (2014). Reference values for maximal inspiratory pressure: a systematic review. Canadian respiratory journal, 21(1), 43–50. https://doi.org/10.1155/2014/982374

Sedlářová, P., Benešová, V., Friedlová, K., Hanušová, J., Kalousová, J., Klimentová, L., … Vlachová, M. (2008). Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada.

Smolíková, L., & Máček, M. (2010). Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Šponar, D. (2003). Základy práce s dechem. Dostupné online:ttp://www.cvicime.cz/pdf/prace_s_ dechem.pdf

Troosters, T., Casaburi, R., Gosselink, R., & Decramer, M. (2005). State of art: Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory and critical care medicine, 172(1), 19–38. https://doi.org/10.1164/rccm.200408-1109SO

Zdařilová, E., Burianová, K., Mayer, M., & Ošťádal, O. (2005). Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách dýchání u neurologicky nemocných. Neurologie pro praxi, 2005(5), 267–269.

Yuan, G., Drost, N. A., & McIvor, R. A. (2013). Respiratory Rate and Breathing Pattern. McMaster University Medical Journal, 10(1), 23–25.

Véle, F. (2012). Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Praha: Triton.

Vidotto, L. S., Fernandes de Carvalho, C. R., Harvey, A., & Jones, M. (2019). Dysfunctional breathing: what do we know? Jornal Brasileiro de Pneumologia, 45(1), 1–9. https://doi.org/10.1590/1806-3713/e20170347