XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek má za cíl prozkoumat úroveň dárcovství z řad právnických osob (PO) rozdělených podle krajů a územních pracovišť Finančních úřadů v časové řadě 2002–2016. Metodicky je postupováno tak, že se počítají poměry mezi proměnnými – dárci, počty právnických osob v jednotlivých krajích a územních pracovištích finančních úřadů a poté jsou vytvořené indexy promítnuty do grafů a kartogramu. Nejlepších výsledků v poměru dárců dosahují kraje Zlínský, Pardubický, Moravskoslezský, nejhorších Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Co se týče srovnání územních pracovišť, nejlépe si vedly východomoravské a východočeské regiony, naopak slabší se ukazují regiony v jihozápadní části Česka a jižní části Moravy. Slabší jsou také velká centra (Praha, Brno, Ostrava) ve srovnání s jejich suburbánní zónou, což může být zapříčiněno snahou přemísťovat do center subjekty, které se snaží z různých důvodů uniknout z dosahu finančních kontrol. Tento fenomén se naopak příliš neprojevuje u menších regionálních center. Výzkum potvrzuje, že počet dárců (resp. poměr dárců) v regionech zůstává v čase stabilní, ale reagující na externality (povodně 2002, ekonomická krize 2008).

Klíčová slova

firemní dárcovství, bezúplatné plnění, společenská odpovědnost firem, filantropie, regionální disparity