XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Zdraví je považováno za klíčový faktor regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti. Hlavním cílem příspěvku je vyhodnotit vybrané faktory zdraví obyvatelstva hospodářsky problémových okresů České republiky v období let 2007 a 2016. Bylo vybráno celkem 14 ukazatelů ve čtyřech tematických oblastech: 1) struktura úmrtnosti (úmrtnost na nemoci oběhové, dýchací a trávicí soustavy, novotvary a vnější příčiny), 2) nemocnost (průměrná doba pracovní neschopnosti, hospitalizovaní a léčení diabetici), 3) reprodukční zdraví (úhrnná plodnosti, samovolná potratovost a kojenecká úmrtnost) a 4) zdravotnické intervence (podíl lékařů, ordinací praktických lékařů pro dospělé a ordinace praktických lékařů pro děti a dorost). Pro každou oblast a pro každý okres byl stanoven kompozitní indikátor v roce 2007 a 2016. Nejvyšší hodnoty součtu kompozitních indikátorů vykázal okres Znojmo, a naopak nejméně příznivou situaci okres Teplice. V okresech, které dosáhly nižších hodnot indikátorů (zejm. Teplice a Karviná), dominuje vysoký nárůst léčených diabetiků a většina okresů vykazuje také nárůst úmrtí na nemoci oběhové soustavy. Výsledky dokazují, že je třeba věnovat se faktorům zdraví obyvatelstva nejen v jeho komplexnosti, ale také na základě dílčích ukazatelů, které mohou kvalitu zdraví výrazně ovlivňovat.

Klíčová slova

populační zdraví, struktura úmrtnosti, zdravotnické intervence, kompozitní indikátor, okresy České republiky