XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Dominikánská republika je nejvíce navštěvovanou zemí v karibské oblasti. Cestovní ruch se tam neustále rozvíjí, a i do budoucna bude představovat jedno z nejdůležitějších odvětví a zdroj příjmů pro zemi. Závislost země na cestovním ruchu však s sebou přináší a může přinášet problémy nejen v ekonomické, ale i sociální a environmentální oblasti. Cílem tohoto článku je na základě rozhovoru s předním odborníkem na cestovní ruch v zemi analyzovat aktuální situaci a identifikovat problematické aspekty cestovního ruchu a možnosti budoucího rozvoje. Mezi nejkritičtější patří vodní hospodářství s přesahem nejen do cestovního ruchu, ale také do zemědělství a ochrany přírodních zdrojů, vlastnictví rekreačních zařízení nebo bezpečnost země.

Klíčová slova

Dominikánská republika, dopady cestovního ruchu, rozvoj cestovního ruchu