XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek se zabývá konceptem teritoriálního marketingu a jeho propojení s atraktivitou curyšského teritoria. V době globalizace, kdy si i sebemenší teritoria mohou konkurovat, je na místě zavést techniku, která právě vytvoří z určité lokality jeho vlastní unikát. Avšak s ohledem na regionální rozvoj, koncept pomáhá maximalizovat atraktivitu města, a tak i ekonomicky růst. Obecně strategie teritoriálního marketingu velmi dobře fungují v inovativních regionech či městech. Důvodem vybrání města Curych je právě jeho inovativní potenciál a strategie, jak rada města efektivně pracuje s prvky teritoriálního marketingu a tlačí v rozvoji na jeho dlouhodobou udržitelnost. Cílem článku je analyzovat uplatnění konceptu teritoriálního marketingu ve městě Curych pomocí metody sekundární analýzy dat. Curych je ukázkovým městem že realizace konceptu komplexního teritoriálního marketingu dokáže zvýšit atraktivnost teritoria, a tak zkvalitnit jeho rozvoj. Rada města efektivně pracuje s důležitými segmenty a zná své priority. Pro určení svých cílových skupin používá místní podnikatele, zaměstnance a residenty, návštěvníky, potenciální investory a mezinárodní podniky. Prioritami města je rozvoj a spolupráce lokálních subjektů, inovativní činnosti a atraktivita pro externí potenciální investory, což přináší městu příležitosti.

Klíčová slova

teritoriální marketing, marketing města, Curych, cílová skupina, regionální rozvoj