XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a evaluovat úspěšnost a pozici měst zemí Visegrádské skupiny v indexech smart city. Jde o koncept chytrých měst, který byl ukotven v regionálních vědách za účelem zvyšování kvality správy měst. Žebříčky takzvané smartness určují stupeň chytrosti měst či míru naplňování jednotlivých atributů konceptu smart city. Tyto atributy smart city jsou v článku představeny a uvedeny do vztahu s definicemi konceptu chytrých měst. Aby bylo možné indexy smart city interpretovat, je třeba věnovat v příspěvku pozornost kritériím, jimiž jsou indexy tvořeny. Dílčím cílem práce je zanalyzovat vývoj českých měst zahrnutých ve vybraných indexech. K dosažení zvolených cílů je užito literární rešerše věnované problematice chytrých měst a indexů smart city. Dále byla provedena komparativní regionální analýza konceptu smart city Visegrádské skupiny a získaná data byla interpretována. Data s umístěním měst Visegrádské skupiny jsou získána z pěti mezinárodních žebříčků. Výsledky práce naznačují, že nejúspěšnějším městem ze čtyř zemí Visegrádské skupiny je v žebříčcích smart city právě hlavní město České republiky Praha.

Klíčová slova

smart city, Visegrádská skupina, index chytrých měst, komparativní regionální analýza