XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem příspěvku je ověřit, zda u regionálních rozvojových projektů dochází mezi rozhodnutím o realizaci a ukončením realizace k nárustu objemu investičních nákladů. Na hodnoceném souboru 911 projektů realizovaných v letech 2008-2015 na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s podporou z prostředků ROP Jihovýchod nebyl tento předpoklad potvrzen. Průměrná změna investičních nákladů činí -3,7 %, tedy došlo k poklesu investičních nákladů. Z hlediska identifikace příčin byla zaznamenána pouze mírná závislost na době realizace. Závislost na objemu investice u projektů do 100,0 mil. Kč nebyla potvrzena. Největší nárůst investičních nákladů byl zaznamenán u projektů realizovaných soukromým sektorem (průměrný nárůst investičních nákladů o 17 %). Pravděpodobnou příčinou je snaha soukromého sektoru o maximalizaci využití dotačních prostředků.

Klíčová slova

změna investičních nákladů, hodnocení regionálních rozvojových projektů, doba realizace