XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Vývoj české regionální politiky v první polovině devadesátých let dvacátého století

Rok vydání: 2020

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-7

Abstrakt

Článek se zabývá vývojem regionální politiky a podporou regionálního rozvoje v České republice v první polovině devadesátých let dvacátého století a vývojem názorů na tuto podporu. Zaměřil se jak na příslušnou právní úpravu, tak i na věcné aspekty podpory rozvoje regionů. Cílem článku je zmapovat v historickém kontextu otázky podpory regionů na území České republiky tak, jak byla obsažena v právní úpravě a prakticky realizována, a to v kontextu politického klimatu doby. Zmapována je první polovina devadesátých let, v níž došlo k zajímavému a překotnému vývoji ve sféře regionální politiky a jejímu postupnému významnějšímu postavení v rámci státních politik.

Klíčová slova

regionální politika, regionální rozvoj, Česká republika