Universal, Regional, National – Ways of the Development of Private International Law in 21st Century

Kapitola

Abstrakt

The paper deals with the principle of reciprocity in the field of recognition and enforcement of foreign decisions. The aim is to ascertain the approach of the Czech legal doctrine and the rules of international procedural law in relation to this institute. The issue of reciprocity outside the European judicial area is addressed, as well as the question of whether reciprocity is a non-essential condition in the area of recognition and is interchangeable with other mechanisms affecting this issue.

Klíčová slova

Czech Republic; Reciprocity; Substantial Reciprocity; Judgment of the Recognition Court; Refusal.


Reference

Elbalti, B. Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Lot of Bark but Not Much Bite [online]. Journal of Private International Law. 2017, Vol. 13, No. 1, pp. 184–218 [cit. 15. 6. 2019]. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441048.2017.1304546. https://doi.org/10.1080/17441048.2017.1304546

Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z. et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 768 p.

Eller, O. Mezinárodní občanské právo procesní. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1987, 93 p.

Huang, J. Reciprocal Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: Promising Developments, Prospective Challenges and Proposed Solutions. Legal Studies Research Paper No. 19/23 [online]. Published in March 2019 [cit. 20. 1. 2020]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3359349

Krčmář, J. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Část I. propedeutická. Praha: Bursík & Kohout, 1906, 304 p.

Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. Praha: Panorama, 1980, 394 p.

Kučera, Z., Tichý, L. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Komentář. Praha: Panorama, 1989, 362 p.

Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. Plzeň-Brno: Aleš Čeněk-Doplněk, 2015, 432 p.

Lenhoff, A. Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical – Critical Analysis [online]. Louisiana Law Review. 1956, Vol. 16, No. 3, pp. 465–483 [cit. 17. 10. 2019]. https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol16/iss3/2

North, C. Conclusion of the HCCH Judgments Convention: The objectives and architecture of the Judgments Convention, a brief overview of some key provisions, and what’s next? [online]. Conflictoflaws.net. Published on 2 July 2019, 6 p. [cit. 14. 10. 2019]. http://conflictoflaws.net/2019/conclusion-of-the-hcch-judgments-convention-the-objectives-and-architecture-of-the-judgments-convention-a-brief-overview-of-some-key-provisions-and-whats-next/?print=pdf

Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2013, 304 p.

Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 853 p.

Rozehnalová, N., Týč, V. et al. Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého v justiční praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 197 p.

Rozehnalová, N., Drličková, K., Kyselovská, T., Valdhans, J. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 303 p.

Steiner, V., Štajgr, F. Československé mezinárodní civilní právo procesní. Praha: Československá akademie věd, 1967, 385 p.

Supreme Court of Czech Republic. The Supreme Court Yearbook: Supreme Court. Praha: Supreme Court of Czech Republic, 1997, pp. 144–147.

Tichý, L. Základy uznání cizích soudních rozhodnutí v českém a evropském právu. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 129 p.

Vaške, V. Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem. Praha: ASPI, a. s., 2006, 127 p.

Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, 477 p.

Zimmermann, M. Mezinárodní právo soukromé. Brno: Právník, 1933, 445 p.