Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Přítomný příspěvek analyzuje – v souvislostech badatelského okruhu Jana Zouhara a také na pozadí odborných zájmů zvěčnělého Františka Kautmana (1927–2016) – „filozofii“ tvorby T. G. Masaryka (1850–1937). Na počátku stojí nové publikace o jeho údajném původu z rodiny rakouskou-uherského mocnáře, dále jejich beletrizace, zkoumání jeho pozdního milostného života, a nakonec v řečišti jeho juvenilní korespondence se Zdenkou Šemberovou (1841–1912). Pro ni to byla komunikace plná nadějí erotických a intelektuálních, které se nenaplnily a vedly k její doživotní osamělosti a rezignaci, zejména po smrti jejího otce Aloise Vojtěcha Šembery (1807–1882), profesora vídeňské slavistiky, jednoho z prvních odpůrců středověké pravosti proslulých Rukopisů, to vše na pozadí života univerzitní a české Vídně, kde oba bydleli, a přilehlé Moravy. Masaryk se slabou znalostí spisovné češtiny, Šemberová, již zralá mladá dáma, ve své korespondenci zaznamenávají svůj život, názory, četbu a dokládají své intelektuální zrání. Jejich korespondence je svědectvím životní křižovatky obou: Masaryk se postupně stával vědcem, a hlavně politikem a korespondenci, od níž si Zdenka slibovala i milostné naplnění, chápal jako praktické cvičení ze stylistiky a názorovou konfrontaci. Korespondence vrhá nové, nikoli jen příznivé světlo na mládí budoucího československého prezidenta. Zde se již rýsují základní rysy jeho osobnosti.


Reference

Jeřábková, I.: Zdeňka Šemberová a její život, 1841–1912. Bakalářská práce, Praha: PedF UK 2010.

Kautman, F.: O českou národní identitu, Praha: Pulchra 2015.

Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana, eds. M. Bubeníková – R. Hříbková, Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2015.

Nechte mne zapomenouti na sny mé. Korespondence T. G. Masaryka se Zdenkou Šemberovou, ed. M. Krulichová, Praha: Česká expedice – Riopress 1996.

Pospíšil, I.: Reformation, Counter-Reformation, and Baroque in European Literatures of the West and the East, Zagadnienia Rodzajów Literackich LX, 2018, z. 4, s. 9–22.

Pospíšil, I.: T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce, in Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce, Hodonín: Masarykovo muzeum 1998, s. 5–13.

Pospíšil, I.: T. G. Masaryk jako rusista, in Tomáš Garrigue Masaryk a věda, Hodonín: Masarykovo muzeum 2000, s. 88–99.

Zídek, P.: Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová (1884–1954), Praha: Euromedia Group – Knižní klub 2017.

Zouhar, J.: Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie, in Sborník třinácti: mezi generacemi, ed. I. Pospíšil, Brno: Jan Sojnek – nakl. Galium 2019, s. 191–212.